Αθλητικό Δίκαιο

- Ερασιτεχνικό: Συμβουλευτική  αθλητών-σωματείων  κατά  τη σύναψη-τροποποίηση-λύση συμβολαίων, συμβουλευτική ομοσπονδιών, διεκδίκηση  αμοιβών   αθλητών, εκπροσώπηση  σωματείων (ομάδων) ενώπιον  δικαστηρίων  και πειθαρχικών  οργάνων, εκπροσώπηση ομοσπονδιών ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών,  σύσταση-τροποποίηση-λύση   σωματείων, συνδρομή σε διενέργεια εκλογών  κ.ά.

- Επαγγελματικό: Συμβουλευτική  αθλητών και  ομάδων  κατά  τη σύναψη-τροποποίηση-λύση συμβολαίων, προσφυγές και  διεκδίκηση  αμοιβών  αθλητών,  εκπροσώπηση ομάδων  ενώπιον δικαστηρίων και  πειθαρχικών  οργάνων κ.ά.