Οικογενειακό δίκαιο

      -  Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια με μετεκπαίδευση στην Οικογενειακή διαμεσολάβηση (2021)

       - Μέλος Μητρώου Οικογενειακών Διαμεσολαβητών Υπ. Δικαιοσύνης (2021)

 

        -  Τα είδη των υποθέσεων οικογενειακού δικαίου που αναλαμβάνει το γραφείο μας:

  •  Προσπάθεια  συμβιβασμού  των μερών για  την έκδοση (άυλου) συναινετικού  διαζυγίου (ταυτόχρονη  ρύθμιση  γονικής  μέριμνας- (συν)επιμέλειας- επικοινωνίας- διατροφής) - Σύνταξη και κατάθεση Πρακτικού Διαμεσολάβησης κατόπιν επιτυχούς εξωδικαστικής επίλυσης
  •   Αγωγές διαζυγίου (διαζύγια με αντιδικία)
  •   Ασφαλιστικά μέτρα/Προσωρινές διαταγές  για διατροφή/(συν)επιμέλεια/επικοινωνία
  •   Γαμικές  διαφορές  και  διαφορές  γονέων- τέκνων (αγωγές  επιμέλειας- διατροφής - επικοινωνίας - μετοίκησης, αγωγών  συμμετοχής  στα    αποκτήματα     κ.λπ.)