Εργατικό Δίκαιο

     Εργατικές  Καταγγελίες  προς  την  Επιθεώρηση Εργασίας    και  υποβολή  αντίστοιχων μηνύσεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -Παράσταση  κατά  την  προσπάθεια  επίλυσης  εργατικών  διαφορών  ενώπιον  της  υπηρεσίας  Επιθεώρησης  Εργασίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -  -  Εργατικές  Αγωγές  από πάσης  φύσεως  εργατικές  διαφορές   και  παράσταση  ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -  Εργοδοτική  άμυνα σε       εργατικές  αγωγές - υπεράσπιση ενώπιον  των ποινικών δικαστηρίων  -   παράσταση  ενώπιον των  διοικητικών   δικαστηρίων (πρόστιμα  κ.λπ.)