Αθλητικό Δίκαιο

- Ερασιτεχνικό: Συμβουλευτική  αθλητών-σωματείων κατά  τη σύναψη-τροποποίηση-λύση συμβολαίων, διεκδίκηση  αμοιβών   αθλητών, εκπροσώπηση  σωματείων (ομάδων) ενώπιον  δικαστηρίων  και πειθαρχικών  οργάνων/  Σύσταση-τροποποίση-λύση   σωματείων

- Επαγγελματικό: Συμβουλευτική  αθλητών και  ομάδων  κατά  τη σύναψη-τροποποίηση-λύση συμβολαίων, προσφυγές και  διεκδίκηση  αμοιβών  αθλητών,  εκπροσώπηση ομάδων  ενώπιον δικαστηρίων και  πειθαρχικών  οργάνων