Αστικό Δίκαιο

Α.  Αστικά- Εμπορικά   χρέη  σε  ιδιώτες:

-  Διαταγές  πληρωμής   για ιδιωτικά  χρέη  (από τιμολόγια,  επιταγές,  συναλλαγματικές  κ.λπ.)  και  άσκηση  ανακοπών

-  Εγγραφή  υποθήκης και  προσημείωσης   υποθήκης - άρση  υποθήκης  και   προσημείωσης  υποθήκης

-  Έλεγχος  ιδιοκτησίας  του  οφειλέτη

 

Β. Τροχαίο  ατύχημα:

Άσκηση  αγωγής  για  αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση και   εκπροσώπηση  στο Δικαστήριο

 

Γ.  Μισθώσεις:

- Προσπάθεια  συμβιβασμού  και  μείωσης  του μισθώματος

-  Διαταγές πληρωμής  από  μισθώματα και   διαταγές  απόδοσης μισθίου

-  Διαδικασία  έξωσης

 

Δ. Σωματεία - Συνεταιρισμοί-  αστικές  μη κερδοσκοπικές  εταιρίες:

-  Σύσταση,  Τροποποίηση  και Λύση

 

Ε. Αθλητικό  Δίκαιο:

- Ερασιτεχνικό: Συμβουλευτική  αθλητών-σωματείων κατά  τη σύναψη-τροποποίηση-λύση συμβολαίων, διεκδίκηση  αμοιβών   αθλητών, εκπροσώπηση  σωματείων (ομάδων) ενώπιον  δικαστηρίων  και πειθαρχικών  οργάνων/ Σύσταση-Τροποποίηση-Λύση σωματείων

- Επαγγελματικό: Συμβουλευτική  αθλητών και  ομάδων  κατά  τη σύναψη-τροποποίηση-λύση συμβολαίων, προσφυγές και  διεκδίκηση  αμοιβών  αθλητών,  εκπροσώπηση ομάδων  ενώπιον δικαστηρίων και  πειθαρχικών  οργάνων