ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Τι είναι η ΥΑΣ (Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία) και πότε αυτή απαιτείται; (ν.4640/2019)

27.1.2021

Σύμφωνα με το αρθρ.7 ν.4640/2019