ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Σε ποιες υποθέσεις χρειάζεται να προστρέξουμε σε Διαμεσολάβηση; (5 συχνές περιπτώσεις)

27.1.2021

.Η απάντηση είναι σε όλες όσες υπάρχει η δυνατότητα αυτή  από τον Νόμο. Ωστόσο, από την πράξη και την καθημερινή μας τριβή με μια σειρά υποθέσεων μπορούμε να εντοπίσουμε ορισμένες περιπτώσεις  στις οποίες η διαρθρωμένη διαδικασία της Διαμεσολάβησης θα μπορούσε να είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη και αποτελεσματική:

(1)  Σε διαφορές  στις οποίες θέλουμε να αποφύγουμε την ταλαιπωρία, την ψυχική εξουθένωση και το οικονομικό κόστος ενός δικαστικού αγώνα, ειδικότερα: 

- Ρύθμιση Κόκκινων Δανείων:

- Οικογενειακές Διαφορές:

- Αστικές/Εμπορικές Διαφορές:

(2) Διαφορές στις οποίες  έχει ξεκινήσει ένας δικαστικός αγώνας  και κατά τη διάρκειά του τα μέρη επιθυμούν να κλείσει η υπόθεση

(3) Γενικώς  Διαφορές στις οποίες τα μέρη  ενδιαφέρονται από κοινού να έχουν σύντομα έναν εκτελεστό τίτλο χωρίς την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων: Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται διαπραγματεύσεις. Τα μέρη γνωρίζουν εξ αρχής ότι συμφωνούν  (πχ. προσημείωση υποθήκης, συμφωνημένη διατροφή τέκνου, ήδη τηρούμενη  ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων  κ.λπ.)