Νομοθεσία για Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

ΝΕΟΣ  ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ν.4161/2013)

Την Παρασκευή 14-6-2013 τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος (ν.4161/2013) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Ο νόμος αυτός μπορεί να διαχωριστεί σε 3 μέρη: (Α) Το τμήμα των διατάξεων που τροποποιούν κατά ένα μέρος τον νόμο 3869/2010 (''ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ"), (Β) Το τμήμα των διατάξεων που προβλέπει νέες τραπεζικές ρυθμίσεις ενήμερων δανείων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για τα πιστωτικά ιδρύματα και (Γ) Τη διάταξη που προβλέπει το ακατάσχετο των τραπεζικών καταθέσεων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.