ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ σε  αγρότη  για  δάνεια  ύψους  122.000€ (αποφ.910/2013 Ειρ.Κορ.)

Το  Δικαστήριο προστατεύει  την  περιουσία  του  οφειλέτη  από κατάσχεση, πλειστηριασμό, προσημείωση  και κάθε  άλλο καταδιωκτικό  ή  εξασφαλιστικό μέτρο  των τραπεζών,  δηλαδή  προστατεύει τόσο  την α΄ και  κύρια κατοικία  του,  όσον  και  αγροτεμάχια  συνολικής  εκτάσεως  20 στρεμμάτων,  υπό τον όρον της  καταβολής  του  50%  των μηνιαίων δόσεων  που  θα έπρεπε  να καταβάλει  στις  τράπεζες  και του  ποσού των  50€  για  τη διάσωση  της  α΄κατοικίας  του. Επίσης,  το Δικαστήριο απαγορεύει  στην  "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ"  να  παρακρατά  τις  μηνιαίες  δόσεις  για  την εξυπηρέτηση  των δανείων από  τις  αγροτικές  ενισχύσεις του οφειλέτη.