ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ με  καταβολή  δόσεων  90€ για  δάνεια  ύψους  100.000€  (αποφ.893/2013 Ειρ.Κορ.)

Το Δικαστήριο   προστατεύει  την περιουσία  του  οφειλέτη,  ο  οποίος  είναι δημόσιος  υπάλληλος  με  σοβαρά  προβλήματα  υγείας, μέχρι  την  έκδοση  οριστικής  απόφασης  επί της  αιτήσεώς  του.   Απαγορεύει  στο "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" και το "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων"  την παρακράτηση  ποσού  380€    από  τη  μισθοδοσία  του,  υπό τον όρο  καταβολής  90€  προς  όλες  τις  τράπεζες,  εκ των  οποίων  50€  για  τη διάσωση  της  α΄ κατοικίας  του.