ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ. Τριπόλεως  με  καταβολή  δόσεων  350€ για  δάνεια  ύψους  250.000€

Χορήγηση προσωρινής  διαταγής  σε  δημ.  υπάλληλο  με  συνολικά  οικογενειακά  εισοδήματα  εκ ποσού  1.800€ μηνιαίως, με  προσωρινή προστασία της  α΄ κατοικίας    υπό τον όρον  καταβολής  ποσού  350€  μηνιαίως  προς  όλες  τις  τράπεζες  για  δάνεια  συνολικού ύψους  250.000€.