ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  Ειρ. Κορίνθου με  δόση 80€  για  δάνεια  ύψους 430.000!

Συνταξιούχος  με  σύζυγο  εισοδηματία  (εκμίσθωση ακινήτου)  προστατεύει  την α΄ και κύρια  κατοικία  του, αλλά  και  2ο  ακίνητό  του  με  τον όρο  καταβολής  80€ ,  έχοντας  λάβει  δάνεια  ύψους  430.000€!