ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ.Σικυώνος  21-3-2014 με  ορισμό  δόσεων 100€  για  δάνεια  120.000€

Το Δικαστήριο  χορήγησε προσωρινή διαταγή  σε οφειλέτη  ο  οποίος  ασχολείται με  "χωματουργικές  εργασίες"  (Το  Εκκαθαριστικό  του  αναγράφει  "εμπορικές  επιχειρήσεις"),  καθώς  έκρινε  ότι δεν έχει εμπορική ιδιότητα  και συντρέχουν στο πρόσωπό του   οι  προϋποθέσεις  του  ν.3869/210.  Διασώζει την α΄κατοικία  του, όσον και τη  β΄ οικία  του  αλλά  και δύο οικόπεδα  κυριότητάς  του, υπό τον όρον καταβολής  100€  προς  τους  πιστωτές  του  για δάνεια  ύψους  120.000€, στα  οποία περιλαμβάνονται και επιχειρηματικά-επαγγελματικά.