ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ.Κορίνθου 22-10-2014 με  καταβολή  δόσεων  250€ για  δάνεια  ύψους  900.000€!!

Το  Δικαστήριο  προστατεύει  την α΄ και κύρια κατοικία, αλλά  και  το οικόπεδο    κυριότητας  οφειλέτη,  ο  οποίος  είναι  άνεργος  με  σοβαρά προβλήματα  υγείας  και  είχε  λάβει   κατά  το παρελθόν  που  διατηρούσε   επιχείρηση  εμπορίας  αυτοκινήτων επαγγελματικά  δάνεια- αλληλόχρεους  λογαριασμού- ''πλαφόν''  συνολικού  ύψους   900.000€!