ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  Ειρ.Κορίνθου 13-5-2014 με  καταβολή  δόσεων 400€  για  δάνεια  ύψους 900.000€!

Το Δικαστήριο  προστατεύει  την  α΄  και κύρια  κατοικία  του οφειλέτη  δανείων ύψους  900.000!  Ορίζει μηνιαίες  δόσεις ποσού  400€  (αντί  4.000€ και πλέον,  που  ήταν  οι  δόσεις  που  ζητούν  οι  πιστώτριες   τράπεζες!)  για τη διάσωση  της  κατοικίας  του.  Σημειωτέον, ότι τα οικογενειακά  εισοδήματα  ξεπερνούν τα  2.000€,  καθώς  εργάζονται  και  οι  δύο σύζυγοι,  έχει  δε  υποστεί  σημαντικές  μειώσεις  ο  ένας  εξ αυτών.