ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΙΑΤΑΓΗ  Ειρ.Κορίνθου 13-5-2014 με καταβολή δόσεων 150€  για δάνεια  ύψους  1.250.000!!

Πολύ  σημαντική  η συγκεκριμένη απόφαση,  καθώς  διασώζει  την α΄  και  κύρια  κατοικία  του  οφειλέτη δανείων 1.250.000€ ( 850.000€  στεγαστικά  και  400.000€ ως  επιχειρηματικά),  ο  οποίος είναι  άγαμος και  ουσιαστικά  άνεργος,  χωρίς  τέκνα  και άλλες υποχρεώσεις!   Με  την απόφαση αυτή,  εκτός  των άλλων,  κρίθηκε  και  το  ζήτημα  του  δόλου,  δηλαδή το  Δικαστήριο  θεωρώντας  ότι   είναι άξιος  προστασίας  ο  συγκεκριμένος  οφειλέτης,  δεν έχει  περιέλθει  σε  μόνιμη  και  γενική αδυναμία  αποπληρωμής  των δανείων  με  δόλο  λόγω  των υπέρογκων  ποσών   που έλαβε   από τις  πιστώτριες   τράπεζες!  Επίσης,  παρ΄ ότι εγγυήθηκε  για ποσό  400.000€  σε  επιχειρηματικό  δάνειο,  δεν  αποκτά  για τον λόγο αυτό  εμπορική ιδιότητα  και  επομένως  εμπίπτει  στο πεδίο προστασίας    του  νόμου!