ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  Ειρ. Νέας  Ιωνίας με  δόσεις  100€  για δάνεια ύψους 270.000€

Στρατιωτικός  στο ΓΕΝ  με  μισθοδοσία  1.120€, άνεργο  σύζυγο  και  ανήλικα  τέκνα.  Συνολικές  οφειλές 270.000€. Το Δικαστήριο  απαγορεύει κάθε πράξη εκτέλεσης  σε  βάρος  της  περιουσίας  του οφειλέτη,  ο οποίος  διαθέτει  εκτός  από την α΄ κατοικία του, επιπλέον άλλα  δύο ακίνητα  και απαγορεύει  την παρακράτηση  από την μισθοδοσία  του   ποσού 106€   από το ''Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο'',  υπό τον όρο καταβολής  100€  μηνιαίως  προς  όλες   τις  πιστώτριες  τράπεζες.