ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ. Κορίνθου  4-6-2014 με  καταβολή  δόσεων  200€ για  δάνεια  ύψους  260.000€

Το  Δικαστήριο    προστατεύει   προσωρινά την α΄ κατοικία,  αλλά  και  όλα τα  υπόλοιπα  ακίνητα  του  οφειλέτη δανείων  ύψους  260.000€  με  τον όρο καταβολής   200€,  ο οποίος  είναι άνεργος  και άγαμος  χωρίς  τέκνα  και  συντηρείται  από τους γονείς  του,  οι  οποίοι  συμβιώνουν  μαζί  του  και  είναι  υψηλοσυναξιούχοι.