ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ. Κορίνθου  23-4-2014 με  καταβολή  δόσεων  150€ για  δάνεια  ύψους  370.000€

Το  Δικαστήριο  δέχθηκε  να  προστατεύσει  ολόκληρη την περιουσία  του   δανειολήπτη    δανείων ύψους  370.000€,   ο  οποίος  είναι αγρότης  με  συνεχώς  μειωμένα  εισοδήματα  από  την εργασία  του.   Διασώζει  όχι  μόνο  την α΄ κατοικία  του, αλλά και όλη την υπόλοιπη  περιουσία του (οικόπεδα  και πολλά  αγροτεμάχια), με  τον όρο καταβολής  150€  προς  όλες  τις  πιστώτριες  τράπεζες.  Σημειωτέον  ότι  στην  οικογένειά  του  υπάρχει  και δεύτερη κατοικία,   κυριότητας  της  συζύγου  του,  η  οποία  επίσης  προστατευεται  προσωρινώς.