ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ. Κορίνθου  14-3-2014 με  ορισμό μηδενικών  δόσεων  για  δάνεια  45.000€

Η  σημαντικότητα  αυτής  της  απόφασης  έγκειται  στο ότι  ο  οφειλέτης  εργάζεται  ως   "μαρμαράς"  (το Εκκαθαριστικό  του  αναγράφει  "εμπορικές   επιχειρήσεις"), όμως  το Δικαστήριο  ορθώς  έκρινε  ότι  δεν  τυγχάνει  έμπορος  και  εντάσσεται  στον  ν.3869/2010.  Ορίζει  δε,  μηδενικές  καταβολές   λόγω  της  χρόνιας ανεργίας  της  συζύγου   του  και  των  δικών  του  ελάχιστων-μηδενικών  εισοδημάτων. Διασώζει προσωρινώς  την   α΄ και κύρια  κατοικία  τους,