ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ. Κορίνθου 14-10-2014 με  καταβολή  δόσεων 170€ για  δάνεια  ύψους  125.000€

Το Δικαστήριο προστατεύει  την α΄ και κύρια κατοικία  οφειλέτη,  ο  οποίος  διατρηρεί  ατομική επιχείρηση μαγαζί   με αντικείμενο   επιδιορθώσεις  επίπλων και τοποθετήσεις ταπετσαριών  (μικρέμπορος) για  δάνεια  ύψους 125.000€.