ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ. Κορίνθου  13-5-2014 με  καταβολή  δόσεων  50€ για  δάνεια  ύψους  100.000€

Το  Δικαστήριο  προστατεύει την α΄ και  κύρια  κατοικία  του οφειλέτη δανείων  ύψους  100.000€  με  τον όρο καταβολής   50€  από μέρους  του.  Το αξιοσημείωτο  στην  συγκεκριμένη  απόφαση  αφορά  το   επάγγελμα  του δανειολήπτη,  ο  οποίος  τυγχάνει  ιδιοκτήτης  ταξί,  πλην όμως  έγινε  δεκτός  ο ισχυρισμός  μας   ότι  η μεταφορά  προσώπων  δε  συνιστά εμπορική πράξη  και  επομένως  δεν είναι έμπορος.  Επομένως,  εμπίπτει  στο πεδίο εφαρμογής  του  ν.3869/2010.