ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ (Ειρ. Κορίνθου  13-10-2014) με  μηδενικές καταβολές  για  δάνεια  ύψους  80.000€

Το Δικαστήριο   προστατεύει  το  1.2  εξ αδιαιρέτου  της  α΄και κύριας  κατοικίας   του  οφειλέτη,  ο  οποίος  είναι άγαμος  και χρόνια άνεργος,  χωρίς  την  καταβολή  δόσεων  για  δάνεια  ύψους  80.000€.