ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ. Κορίνθου  1-10-2014 με  καταβολή  δόσεων  55€ για  δάνεια  ύψους  140.000€

Το  Δικαστήριο  προστατεύει  την α'  και κύρια κατοικία  του  οφειλέτη,  ο  οποίος  διατηρεί ατομική επιχείρηση-  ξυλουργείο,  με  ελάχιστα  εισοδήματα,   με  την καταβολή δόσεων εκ ποσού  55€  για  δανειακές υποχρεώσεις  που   φθάνουν  το ποσόν  των  140.000€,