ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 9-6-2016 Ειρ.Ξυλοκάστρου  με  καταβολή  δόσεων 100€ για  δάνεια  ύψους 850.000€

Το  Δικαστήριο  διασώζει  προσωρινά  την α΄ και  κύρια  κατοικία   της  οφειλέτιδας  ποσών ύψους  850.000€, καθώς  και της  δεύτερης κατοικίας  της, με  την καταβολή   δόσεων ύψους 100€  μέχρι  τη  συζήτηση της  κύριας  αιτήσεως.