ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  28-5-2014 Ειρ. Κορίνθου  με  καταβολή  δόσεων  300€ για  δάνεια  ύψους 800.000€!!

Το Δικαστήριο  προστατεύει  προσωρινά  (μέχρι  το  2021) ολόκληρη  την περιουσία  οφειλέτη   δανείων  ύψους  800.000€,  με  την καταβολή  δόσεων  ποσού  300€  μηναιίως.  Διασώζεται μάλιστα  όχι  μόνο  η  πρώτη  και  κύρια κατοικία  του, αλλά  και  άλλες  δύο  οικίες  κυριότητάς  του,  οικόπεδα  και  πολλά  αγροτεμάχια!  Σημαντικό  επίσης  είναι  ότι  έκρινε  πως  η  επαγγελματική  του  δραστηριότητα  (τεχνικές  εργασίες - υδραυλικές  εγκαταστάσεις)  δεν  είναι εμπορική  και    επομένως  είναι άξιος  προστασίας  από  τον  ν.3869/2010.  Ο  εν λόγω οφειλέτης  έχει    σύζυγο  άνεργη, καθώς  και   ανήλικο τέκνο,   τα  δε  εισοδήματά  του έχουν  σήμερα  εκμηδενιστεί.