ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ  28-5-2014 Ειρ. Κορίνθου  με  καταβολή  δόσεων  300€ για  δάνεια  ύψους 800.000€!!

Το  Δικαστήριο   διασώζει προσωρινά  (μέχρι  το  2021) όλη την  περιουσία  του  οφειλέτη  δανείων ύψους  800.000€,  με  την  καταβολή  δόσεων  ποσού  300€  μηνιαίως.  Διασώζει τόσον το διαμέρισμα- α΄κατοικία  του,  όσον και άλλα  δύο  διαμερίσματα,  τα  οποία  μένουν  αναξιοποιήτα  λόγω  της  οικονομικής κρίσης.   Ο  οφειλέτης  (πολ. μηχανικός) έχει  υποστεί  τεράστιες μειώσεις  στα  εισοδήματά  του ποσοστού   80%.  Είναι διαζευγμένος   με  ένα  άνεργο τέκνο.