ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 14-7-2016 Ειρ.Κορίνθου με καταβολή  ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ για  δάνεια ύψους 700.000€

Το  Δικαστήριο προστατεύει  προσωρινά  ολόκληρη  την περιουσία  της  αιτούσας  (α' κατοικία  και άλλα  3  ακίνητα), οφειλέτριας  δανείων  συνολικού  ύψους  700.000€, μητέρας  τριών παιδιών-προστατευόμενων μελών, σε  διάσταση από τον   σύζυγό της,  ο  οποίος  δεν  συνεισφέρει  στην διατροφή των τέκνων. Η πρστασία  αυτή  λαμβάνει χώρα ΧΩΡΙΣ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΜΗΝΙΑΩΝ ΔΟΣΕΩΝ λόγω  της  χρόνιας  ανεργίας  και  τωνπροβλημάτων υγείας της.