ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 12-12-2016 Ειρ.Κορίνθου με μηνιαία δόση 50€ για  δάνεια ύψους 1.500.000€

Το Δικαστηρίο  προστατεύει  προσωρινά  τόσον  την α΄κατοικία, όσο  και τα  υπόλοιπα  ακίνητα  κυριότητας  οφειλέτη δανειών συνολικού  ύψους 1.500.000€  υπό τον όρο  καταβολής  δόσεων  50€ μηνιαίως.