ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ 11-4-2014 (Ειρ. Σικυώνος) με  καταβολή  δόσεων  50€ για  δάνεια  ύψους  80.000€

Το Δικαστήριο  διασώζει προσωρινά  την  α΄ κατοικία  οφειλέτη που διατηρεί  σχολή  εκμάθησης  οδήγησης  (το Εκκαθαριστικό του  αναγράφει  "Εμπορικές  Επιχειρήσεις"), καθώς  έκρινε  ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του  οι προϋποθέσεις  του  ν.3869/2010,  δηλαδή  ότι  δεν είναι  έμπορος.  Ρυθμίζει τα  χρέη του  με    δόσεις  50€   για προσωρινή  ΄προστασία  της  α΄ και   μόνης  κατοικίας  του.