ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΙΑΤΑΓΗ Ειρ. Κρωπίας (Κορωπίου) με  καταβολή δόσεων 100€  για δάνεια  ύψους 211.000€

 Αστυνομικός  με  άνεργη σύζυγο, 2  ανήλικα  τέκνα  και μισθό  702€  μηνιαίως. Συνολικές  οφειλές   211.000€. Το Δικαστήριο απαγορεύει  κάθε μέτρο  αναγκαστικής  εκτέλεσης σε βάρος  της  α΄ κατοικίας  του.   Απαγόρευση  παρακράτησης  από  τη  μισθοδοσία  ποσό 315€  από το  "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο"  και ποσού 181€  από το ''Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων''  και ορίζει μηνιαίες  δόσεις  ποσού  100€  συνολικά  προς  όλες  τις  τράπεζες  για  τη διάσωση  της  α΄κατοικίας  του.                                                                                                                                                                                                                                    2./  Ειρηνοδικείο Κορίνθου:  Υπάλληλος  του  Δήμου  Λουτρακίου  με  άνεργο  σύζυγο, δύο  ανήλικα τέκνα  και μισθοδοσία 950€. Συνολικές  οφειλές 30.000€. Το  Δικαστήριο  απαγορεύει  κάθε πράξη εκτέλεσης  σε  βάρος  της  περιουσίας  του οφειλέτη. Απαγορεύει  την πρακράτηση  από το ''Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο''  ποσού  200€    από τη μισθοδοσία  του, με  ορισμό  μηδενικών  μηνιαίων δόσεων  προς  τις  τράπεζες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          3./ Ειρηνοδικείο  Κορίνθου: Αστυνομικός  με  μισθοδοσία 1.150€  και σύζυγο  δημ. υπάλληλο με μισθοδοσία 995€  και  ενήλικα  τέκνα. Συνολικές  οφειλές 130.000€. Το Δικαστήριο  απαγορεύει  κάθε πράξη  εκτέλεσης  από  τις  τράπεζες  σε βάρος  της  περιουσίας  του οφειλέτη  και  απαγορεύει  την παρακράτηση ποσού 926€  από το ''Ταμείο Παρακαταθηκών  και  Δανείων'',  υπό τον όρον της  καταβολής  350€  προς  όλες  τις  τράπεζες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4./ Ειρηνοδικείο  Κορίνθου:  Εκπαιδευτικός  με  μισθοδοσία  995€,  σύζυγο  δημ. υπάλληλο  και  ενήλικα  τέκνα. Συνολικές  οφειλές 20.000€.  Το Δικαστήριο  απαγορεύει  κάθε πράξη εκτέλεσης  από τις  τράπεζες  σε βάρος  της  περιουσίας  του  οφειλέτη  και απαγορεύει  την παρακράτηση  ποσού 112€  από  το ''Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων''.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5./ Ειρηνοδικείο Νέας  Ιωνίας: Στρατιωτικός  στο ΓΕΝ  με  μισθοδοσία  1.120€, άνεργο  σύζυγο  και  ανήλικα  τέκνα.  Συνολικές  οφειλές 270.000€. Το Δικαστήριο  απαγορεύει κάθε πράξη εκτέλεσης  σε  βάρος  της  περιουσίας  του οφειλέτη  και απαγορεύει  την παρακράτηση  από την μισθοδοσία  του   ποσού 106€   από το ''Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο'',  υπό τον όρο καταβολής  100€  μηνιαίως  προς  όλες   τις  πιστώτριες  τράπεζες.