ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ (Ειρ. Κορίνθου  12-10-2015)ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Το  Δικαστήριο σε  υπόθεση   οφειλετών δανείων  συνολικού  ύψους 45.000€  προς  την ΑΤΕ υπο  ειδική  εκκαθάριση,  εκ των οποίων ο ένας  είναι αγρότης  με  πενιχρά  εισοδήματα  και ο άλλος  άνεργος,  χωρίς εισοδήματα,  με  ένα  ανήλικο τέκνο,     απαγορεύει  οποιαδήποτε  μεταβολή  των δανεικών τους  συμβάσεων  και ιδία  την βεβαίωση  των ληξιπρόθεσμων οφειλών  τους  πλέον τόκων  υπερημερίας  για  είπραξη  στην αρμόδια  ΔΟΥ  που  θα  τις  μετατρέψει  σε  οφειλές προς  το  Δημόσιο,  υπό τον  όρο καταβολής  εκ  μέρους  τους  προς  την τράπεζα  του ποσού  των  80€   και 60€  αντίστοιχα  μηνιαίως.