Προστασία  της περιουσίας  και  καταβολή  δόσεων 100€  για  χρέη 251.932€ (αποφ.1119/2012 Ειρ.Κορ.)

Αγρότης  με  δάνεια  συνολικού  ύψους 251.932€. Προσωρινή προστασία  α'  κατοικίας  του και  αγροτεμαχίων  κυριότητάς  του,  με  ορισμό μηνιαίων  δόσεων  100€  προς  όλες  τις  πιστώτριες  τράπεζες  μέχρι  την  έκδοση  οριστικής  απόφασης.