ΟΛΙΚΗ  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 55.000€  (ποσοστό  100% επί  του συνόλικου) (αποφ. 231/2013 Ειρ. Σικυώνος)

Ολική  διαγραφή  χρέους  με  μηδενικές  καταβολές  σε  μακροχρόνια  άνεργη  μητέρα  ανήλικου  τέκνου.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι μέρος  των    οφειλών  που   υπήχθησαν  στη  ρύθμιση  προέκυπταν  από  εγγυήσεις  σε  επιχειρηματικά  δάνεια.