ΟΛΙΚΗ  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 235.000€  (ποσοστό  100% επί  του συνόλικου) (αποφ. 27/2014 Ειρ. Κορίνθου)

Το  Δικαστήριο  όρισε (σε  επανακαθορισμό- επανεκτίμηση  της  κατάστασης  του οφειλέτη)  μηδενικές  καταβολές  σε  άνεργο με  παιδί ΑΜΕΑ  μέχρι το τέλος  της  4ετίας, καθώς έκρινε  ότι  στερείται παντελώς  εισοδημάτων προκειμένου να  ζήσειο ίδιος  και η οικογένειά  του,  διότι όπως  αναφέρει ρητά  "η υποχρέωση καταβολής  μηνιαίων δόσεων  δε μπρορεί να  οδηγήσει σε  εξαθλίωση  τον  οφειλέτη". Επομένως  θα επέλθει πλήρης  διαγραφή  του χρέους  του ύψους  235.000€.