ΟΙ ΝΕΕΣ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ  ΑΠΟ 1-1-2015

7.7.2014 - Όλες οι εγγραφές από  > ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ > ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

       Με  απόφαση  του  Διοικητή  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος (ΤτΕ)  τέθηκε  σε  ισχύ το νέο  πλαίσιο των  τραπεζικών  ρυθμίσεων  που θα  ισχύσει  από 1-1-2015.                                                                                                                                                                                                                                                                         **ΠΡΟΣΟΧΗ 1:  ΔΕΝ  ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ  Ο ΝΟΜΟΣ  ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ (ν.3869/2010),  αλλά  ούτε  ο  ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ  ΚΩΔΙΚΑΣ  (ν.3588/2007),  αλλά   συνεχίζουν  να  ισχύουν παράλληλα- συμπληρωματικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            **ΠΡΟΣΟΧΗ 2:  Οι  ρυθμίσεις  αυτές  αφορούν δάνεια  και  νοικοκυριών, αλλά  και  επιχειρήσεων (δηλ. περιπτώσεων  που  δεν  υπάγονται  στον ''νόμο   Κατσέλη'')                                                                                                                                                                                                                                                                                - Σε  γενικές  γραμμές  και   με  απλά  λόγια  τα  δάνεια χωρίζονται  σε  τρεις  βασικές  κατηγορίες, ανάλογα  με  τον βαθμό-στάδιο  καθυστέρησης,  δηλαδή  σε:  (α)  δάνεια  σε   στάδιο προ-καθυστέρησης,  (β)  δάνεια  σε  αρχικό  στάδιο   καθυστέρησης  (1-89  ημέρες  καθυστέρηση)  και  (γ)  δάνεια  μη εξυπηρετούμενα.                                                                                                                                                                                                                                                                -Το τραπεζικό  ίδρυμα,  σε  συνεργασία  με  τον οφειλέτη  (αφήνεται περιθώριο  και  για συνεργασία  με  τα  υπόλοιπα  πιστωτικά  ιδρύματα  στα  οποία  υπάρχουν  σε  εκκρεμότητα άλλες οφειλές  του ιδίου  οφειλέτη)   εκτιμά  την ''εικόνα''  που παρουσίαζει  τόσον η  κατάσταση   του  δανείου  του, όσο  και  η οικονομική και  περιουσιακή κατάστασή  του  και  ρυθμίζει  το  δάνειο  με  βάση    συγκεκριμένους  τύπους  τραπεζικών  ρυθμίσεων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - Οι  τύποι  αυτοί  ρυθμίσεων  διακρίνονται  σε  τρεις  βασικές  κατηγορίες,  ανάλογα  με  τον χρόνο-  διάρκεια   ρυθμίσεως, δηλαδή  σε:  (α)  Βραχυπρόθεσμες  ρυθμίσεις  (με  διάρκεια  μέχρι  5  έτη),  που αφορούν  πρόσκαιρες  και  προσωρινές  περιπτώσεις  μη δυνατότητας  αποπληρωμής,  (β) Μακροπρόθεσμες  ρυθμίσεις  (με  διάρκεια    μεγαλύτερη των  5  ετών)  και (γ)  Οριστικής   Διευθέτησης (στόχος  είναι  η    οριστική  τακτοποίηση   της απαίτησης).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - Οι  βασικοί  τύποι  σε  κάθε  κατηγορία  είναι  οι εξής:     (α)  Στις  βραχυπρόθεσμες  ρυθμίσεις:  Να  αποπληρώνονται μόνο τόκοι,  να  μειωθούν  οι  δόσεις,  να  δοθεί  περίοδος  χάριτος,   να  αναβληθεί η    πληρωμή  των δόσεων,  να  συμφωνηθεί  η τακτοποίηση  του  ληξιπρόθεσμου  υπολοίπου  με  ρευστοποίηση περιουσίας  και  να  κεφαλαιοποιηθούν    οι ληξιπρόθεσμες  οφειλές.             (β)  Στις μακροπρόθεσμες  ρυθμίσεις: Να  μειωθεί  μόνιμα  το επιτόκιο  ή το συμβατικό  περιθώριο,  να  αλλάξει ο τύπος  του  επιτοκίου,  να παραταθεί  η διάρκεια  αποπληρωμής,  να  διαχωριστεί  το δάνειο  σε  δύο  διαφορετικά  και  να  τακτοποιηθεί  το δεύτερο  σε  χρόνο μεταγενέστερο, να γίνει μερική  διαγραφή χρέους,   να  εγγραφεί  νέα  υποθήκη  σε  ακίνητο,   να  γίνει  αναδιάρθρωση της  επιχείρησης,   να  συμφωνηθεί  ανταλλαγή  χρέους  με  μετοχικό κεφάλαιο  εταιριών  και                       (γ)  Οριστική διευθέτηση:   η  εθελοντική  παράδοση  ακινήτου  στο  οποίο  υπάρχει   υποθήκη,  μεταβίβαση κυριότητας  του  ακινήτου     και χρήση  του από τον οφειλέτη  για κάποια  χρόνια,  πώληση  του   ακινήτου  και  ενοικίασή  του  από την τράπεζα,  πώληση  δανείου  σε  άλλη τράπεζα, ανταλλαγή στεγαστικού δανείου  με  άλλο νέο μικρότερο  στεγαστικό  δάνειο  ώστε  να μείνει ο οφειλέτης  σε μικρότερης  αξίας  κατοικία,   νομικές  διαδικασίες  ρευστοποίησης  της περιουσίας  του οφειλέτη.