ΝΕΟΣ  ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ  ΤΑ  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ  ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ (ν.4161/2013)

Την Παρασκευή  14-6-2013  τέθηκε  σε  ισχύ  ο νέος  νόμος  (ν. 4161/2013)  για τα υπερχρεωμένα  νοικοκυριά.  Ο  νόμος  αυτός  μπορεί  να  διαχωρισθεί  σε  3  μέρη: (Α)  Το τμήμα  των  διατάξεων  που  τροποποιούν  κατά  ένα  μέρος  τον  νόμο  3869/2010 (''ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ''),  (Β)  Το  τμήμα  των διατάξεων  που προβλέπει  νέες  τραπεζικές  ρυθμίσεις   ενήμερων δανείων υπό  συγκεκριμένες προϋποθέσεις,  οι  οποίες  είναι υποχρεωτικές  για  τα πιστωτικά  ιδρύματα  και (Γ)  Τη  διάταξη  που  προβλέπει    το ακατάσχετο  των τραπεζικών   καταθέσεων, υπό συγκεκριμένες  προϋποθέσεις.Ειδικότερα:

(Α)  Μερικές  από  τις  βασικές  αλλαγές  του ν.3869/10 (''ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ'')  είναι:

(α)  Η  κατάργηση  του εξωδικαστικού  συμβιβασμού,  δηλαδή πλέον  καταθέτουμε  κατευθείαν  την  αίτηση  περί  ρύθμισης  και  διαγραφής  των  χρεών  στο Ειρηνοδικείο,  χωρίς  να  περιμένουμε  τυχόν  απάντηση  των τραπεζών, σχετικά  με  το  εάν  συμφωνούν  με  το Προτεινόμενο  από  εμάς  Σχέδιο  Διευθέτησης  Οφειλών.

(β)  Προσδιορίζονται  δύο δικάσιμοι, του  τελικού Δικαστηρίου  (κατά  το  οποίο  θα  εκδοθεί  οριστική  απόφαση  σχετικά  με  την υπόθεσή  μας),  καθώς  και  ενός  σύντομου Δικαστηρίου (το  οποίο προσδιορίζεται εντός  δύο  μηνών  αναφέρει  ο  νόμος,  όμως  στην πράξη  πολύ δύσκολα  θα  μπορούσε  να  τηρηθεί  αυτή η προθεσμία, λόγω  του  φόρτου  εργασίας των  Ειρηνοδικείων), κατά  το  οποίο  εμφανίζονται  οι τράπεζες,  οι  οποίες  δηλώνουν  ενώπιον  του Δικαστή  εάν  συμφωνούν  με  το Προτεινόμενο  από  εμάς  Σχέδιο  Διευθέτησης  Οφειλών.  Στην περίπτωση  που  πράγματι  συμφωνήσουν,  ο  Δικαστής  επικυρώνει  το Σχέδιο αυτό  και  έτσι  επέρχεται  δικαστικός  συμβιβασμός.  Στο σύντομο  αυτό  Δικαστήριο,  μπορούμε  να  ζητήσουμε  την  προσωρινή  προστασία  της  περιουσίας  μας μέχρι  το τελικό  Δικαστήριο    και  την άρση τυχόν παράνομης παρακράτησης   ποσών  από  τη μισθοδοσία,  τη  σύνταξη,  ή  άλλα  εισοδήματά  μας  από  τις  πιστώτριες τράπεζες,  μέσω  της  χορήγησης  προσωρινής  διαταγής από τον Δικαστή, ο  οποίος  ενδεχομένως  να  ορίσει  την καταβολή  από μέρους  μας μηνιαίων  δόσεων εντός  των  οικονομικών  δυνατοτήτων μας, έως  το τελικό  Δικαστήριο.

(γ)  Είναι  υποχρεωτική  η καταβολή  εκ μέρους  των  οφειλετών,  που  έχουν  καταθέσει  αίτηση  στο Ειρηνοδικείο  και έχουν  πάρει  δικάσιμο, μηνιαίων δόσεων, οι  οποίες  να  ανταποκρίνονται  στις  δυνατότητές  τους.

(δ)  Για  τον  υπολογισμό  των μηνιαίων  δόσεων  για  τη διάσωση  της  α΄κατοικίας  μας,  λαμβάνεται  πλέον υπόψιν  το  80%  επί της  αντικειμενικής  αξίας  της    και όχι  το 85%  της  εμπορικής.