ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 46.000€  (ποσοστό  50% επί  του συνόλικου) (αποφ. 59/2013 Ειρ.Καλαυρίας(Πόρου))

Το  Δικαστήριο υπήγαγε  στη ρύθμιση  του  ν.3869/2010  σύζυγο αγρότη,  με  μειωμένα  κάθε  χρόνο εισοδήματα,  η   ίδια μάλιστα  είναι άνεργη και αντιμετωπίζει σοβαρά  προβλήματα υγείας. Συνολικώς  θα καταβάλλει  42.000€  από τις  89.000€  που όφειλε. Διασώζεται η α΄ και κύρια κατοικία  της  με καταβολή  δόσεων 50€  για  4  χρόνια  και  στη συνέχεια  139€  για  20 χρόνια.