ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ  350.000€  (ποσοστό  86%  επί του συνολικού) (αποφ. 1057/2014 Ειρ. Κορίνθου)

Η οφειλέτρια  είναι  ιδ. υπάλληλος,  διαζευγμένη και  μητέρα  δύο ανήλικων τέκνων.  Οι συνολικές  της  οφειλές  ξεπερνούσαν  το  ποσόν  των  400.000€. Το  Δικαστήριο διασώζει την α΄κατοικία  της,  υπό τον όρο καταβολής  ποσού  150€  για 5έτη (60  δόσεις)  και  στη συνέχεια  και κατόπιν  5ετούς  περιόδου χάριτος  την καταβολή  ποσού  193,88€ για  20 έτη.  Διατάσσει  την ελέυθερη  εκποίηση  υπολοίπων ακινήτων  της.