ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ  138.000€  (ποσοστό  55% επί  του συνόλικου) (αποφ. 99/2014 Ειρ. Νεμέας)

Ο  οφειλέτης  διατηρεί  συνεργείο  κατασκευής  και επισκευών γεωργικών  μηχανημάτων  με  μηδενικά  εισοδήματα,  σύζυγο άνεργη και ανήλικα  τέκνα.  Οι  συνολικές  οφειλές  του    έφθαναν το ποσόν  των 252.000€. Το  Δικαστήριο   διασώζει την α'   και κύρια  κατοικία  του, η οποία  είναι   διώροφη οικοδομή και  στεγάζει  τόσον την κατοικία  του, όσον  και  τον  χώρο εργασίας  του-συνεργείο και ορίζει  μηδενικές  καταβολές  για  3  χρόνια  και  στη συνέχεια  και  κατόπιν  3ετούς  περιόδου χάριτος,  την καταβολή ποσού  317,83€  για  30  χρόνια.