ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΦΟΡΤΗΓΩΝ (αποφ. 65/2016 Ειρ. Αθηνών)

Το Δικαστήριο  απέρριψε την αίτηση  ασφαλιστικών  μέτρων  της  εταιρίας "ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.",  με  την οποία  ζητούσε να  λάβει πίσω  τα  φορτηγά (και  λοιπό κινητό εξιοπλισμό)  οφειλέτη (από χρηματοδοτική  μίσθωση)   ποσού ύψους  100.000 ευρώ, ο  οποίος αδυνατεί  να καταβάλει  τις μηνιαίες  δόσεις, δεχόμενο  τον  ισχυρισμό  μας περί παραγραφής  λόγω παρέλευσης  χρονικού  διαστήματος  μείζονος  του έτους,  δεδομένου  ότι είχε  σταλεί  εξώδικο  στον  οφειλέτη  ήδη  από το έτος  2008.