ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (αποφ.294/2014 Ειρ. Αθηνών)

Απορρίπτεται  αίτηση της  εταιρίας  CREDICOM  για  αφαίρεση  αυτοκινήτου  οφειλέτη. Το Δικαστήριο  απέεριψε  την αίτηση  για  τον λόγο ότι  δεν    είχε προηγουμένως  οχληθεί   ο  οφειλέτης, με  αποτέλεσμα να  μην προκύπτει  αντιποίηση  της  νομής  εκ μέρους  του. Επιπλέον  δε,  ο  οφειλέτης  κάνει καλή  χρήση  του αυτοκινήτου,  το οποίο  φυλάσσει  και  προσέχει,  ώστε  δεν  υπάρχει κίνδυνος  μείωσης  της  αξίας  του και  αντίστοιχα  βλάβη  της  εταιρίας.