ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΓΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΘΗΚΗΣ (αποφ.234 /2013 Ειρ.Σικυώνος/ Ασφαλιστικά  Μέτρα)

Απόρριψη  αίτησης  περί εγγραφής  προσημείωσης  υποθήκης  λόγω πρόσκρουσης  στον απαγορευτικό κανόνα  του  τροποποιημένου   με  τον ν.4161/2013  άρθρ.4,  δεδομένου  ότι ο οφειλέτης  έχει ήδη  καταθέσει  αίτηση  του  ν.3869/2010  και  εκκρεμεί  η  αίτησή  του προς  εκδίκαση     της προσωρινής  διαταγής. Κατά  δε  το  διάστημα  αυτό απαγορεύεται κάθε  πραγματική  και  νομική μεταβολή  τής  περιουσίας  του οφειλέτη  και  επομένως  και  η εγγραφή προσημείωσης  υποθήκης.