58 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 5.850.000€ (ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΥΣ  ΚΑΙ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΑ)

1./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 10/2019 Ειρ.Νεμέας (Διαγραφή χρέους 100.000€ - 100% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικών εισφορών σε ΟΚΑ και άλλων χρεών σε Δημόσιο και ιδιωτικές εταιρίες ύψους 100.000€ θα καταβάλλει μηδενικές μηνιαίες δόσεις για 3 έτη και θα απαλλαγεί από όλο το ποσόν. Διασώζει όλα τα αγροτεμάχια κυριότητάς του.

2./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 16/2019 Ειρ.Νεμέας (Διαγραφή χρέους   157.000€ - 83% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικών εισφορών σε ΕΦΚΑ, λοιπών χρεών σε Δήμο και Δημόσιο (Εφορία) ύψους 190.000€, θα καταβάλλει 137,5€ για 20 έτη προκειμένου να διασώσει την α΄και κύρια κατοικία του. Επίσης διασώζει αγροτεμάχια κυριότητάς του.

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 53/2019 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων) (Διαγραφή χρέους  152.000€ - 91% επί του συνολικού  και Διαγραφή χρέους 86.000€- 85% επί του συνολικού): Σύζυγοι οφειλέτες δανείων 167.0000€ και 102.000€ προς πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλουν μηδενικές μηνιαίες δόσεις μέχρι το έτος 2019 και στη συνέχεια 62,30€ μέχρι το 2039 προκειμένου να διασωθεί η α΄ και κύρια κατοικία τους. 

4./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 182/2019 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 32.000€- 90% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 35.500€ θα καταβάλλει 60€ για 60 μηνιαίες δόσεις και διασώζει μία κάθετη ιδιοκτησία στην οποία έχει ψιλή κυριότητα και το όχημά του.

5./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 208/2019 Ειρ.Κορίνθου:

6./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 226/2019 Ειρ.Κορίνθου:

7./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 26/2019 Ειρ.Νεμέας: Σε επανέλεγχο οικονομικής κατάστασης, το Δικαστήριο ορίζει ο οφειλέτης δανείων ύψους 50.000€ να καταβάλει 60€ μηνιαίως.

8./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 156/2019 Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 42.000€ -  93% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 45.000€ θα καταβάλλει 50€ για άλλους 15 μήνες, έχοντας ήδη καταβάλει το αυτό ποσόν για 45 μήνες βάσει προσωρινής διαταγής, και στη συνέχεια θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο της οφειλής του.

9./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 54/2019 Ειρ.'Αργους (Διαγραφή χρέους 24.000€ - 87% επί του συνολικού):Οφειλέτης δανείων ύψους 28.000€ θα καταβάλλει 87,80€ για τρία έτη και στη συνέχεια θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο της οφειλής του.

10./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 354/2019 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 7.000€ - 20% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα ύψους 45.000€  θα καταβάλλει 151,24€ μηνιαία δόση για 20 έτη, προκειμένου να διασώσει την α΄κατοικία του. Επιπλέον διασώζει το δικαίωμα δόμησης επί της α΄κατοικίας του, καθώς και το όχημά του.

11./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 41/2019 Ειρ.Νεμέας  (Διαγραφή χρέους  74.600€ - 93% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 80.000€ θα καταβάλλει 150€ για 3 έτη.

12./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 42/2019 Ειρ.Νεμέας (Άτοκη ρύθμιση στεγαστικού δανείου ύψους 80.000€): Οφειλέτης δανείων  ύψους 80.000€ θα καταβάλλει 150€ για 3 έτη και 313€ για 20 έτη προκειμένου να διασώσει την α΄κατοικία του.

13./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 467/2019 Ειρ.Κορίνθου:

14./ Απόφαση υπ' αριθμ. 485/2019 Ειρ.Κορίνθου:

15./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 512/2019 Ειρ.Κορίνθου:

16./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 65/2019 Ειρ.Νεμέας:

17./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 66/2019 Ειρ.Νεμέας:

18./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 67/2019 Ειρ.Νεμέας:

19./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 68/2019 Ειρ.Νεμέας:

20./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 69/2019 Ειρ.Νεμέας:

21./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 561/2019 Ειρ. Κορίνθου:

22./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 620/2019 Ειρ.Κορίνθου:

23./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 103/2019 Ειρ.Σικυώνος (συνεκδίκαση συζύγων):

24./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 126/2019 Ειρ.Σικυώνος:

25./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 77/2019 Ειρ.Νεμέας:

26./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 78/2019 Ειρ.Νεμέας:

27./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 79/2019 Ειρ.Νεμέας:

28./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 687/2019 Ειρ.Κορίνθου:

29./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 732/2019 Ειρ.Κορίνθου:

30./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 765/2019 Ειρ.Κορίνθου:

31./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 779/2019 Ειρ.Κορίνθου:

32./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 926/2019 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση συζύγων) (Διαγραφή χρέους 234.000€ - 91% επί του συνολικού)  (Διαγραφή χρέους  220.000€ - 91% επί του συνολικού)  : Οφειλέτης δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα ύψους 241.000€  θα καταβάλλει μηδενικές μηνιαίες δόσεις για 3 έτη και στη συνέχεια 92€ για 20 έτη, προκειμένου να διασώσει την α΄κατοικία του και οφειλέτης (σύζυγος) θα καταβάλλει μηδενικές μηνιαίες δόσεις για 3 έτη και στη συνέχεια 92€ για 20 έτη, προκειμένου να σώσει την α΄κατοικία του. Επίσης διασώζονται όλα τα οχήματα και φορτηγό, αλλά και ένα ακόμη διαμέρισμα, ιδιοκτησίας των οφειλετών.

33./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 964/2019 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους  60.400€ - 95% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα ύψους 65.000€  θα καταβάλλει μηνιαίες δόσεις 50€ περίπου για 5 έτη και απαλάσσεται από το υπόλοιπο των οφειλών του. Διασώζεται η όλη η περιουσία που κληρονόμησε λόγω παλαιότητας.

34./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 161/2019 Ειρ.Σικυώνος:

35./Απόφαση υπ΄αριθμ. 162/2019 Ειρ.Σικυώνος (συνεκδίκαση συζύγων):

36./ Απόφαση υπ΄αριθμ.1010/2019 Ειρ.Κορίνθου:

37./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 94/2019 Ειρ.Νεμέας:

38./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 95/2019 Ειρ.Νεμέας:

39./Απόφαση υπ΄αριθμ. 96/2019 Ειρ.Νεμέας:

40./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 97/2019 Ειρ.Νεμέας:

41./Απόφαση υπ΄αριθμ. 1094/2019 Ειρ.Κορίνθου: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχε ορίσει και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

42./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1105/2019 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση συζύγων)  (Διαγραφή χρέους  112.000€ - 95% επί του συνολικού και διαγραφή χρέους 21.500€ - 20% διαγραφή επί του συνολικού): Οφειλέτες δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα ύψους 120.000€  θα καταβάλλουν μηνιαίες δόσεις 100€ και 30€  περίπου για 5 έτη, κατόπιν 5ετούς περιόδου χάριτος το ποσόν των 395€ για 20 έτη για τη διάσωση της α΄κατοικίας τους   και απαλάσσονται από το υπόλοιπο των οφειλών τους. Διασώζεται  όλη η περιουσία τους, τόσο  η α΄κατοικία όσο  και τα υπόλοιπα ακίνητα (αγροτεμάχια κλπ), καθώς και οχήματα.

43./ Απόφαση υπ' αριθμ. 198/2019 Ειρ.Σικυώνος (συνεκδίκαση συζύγων)  (Διαγραφή χρέους  58.000€ - 45% επί του συνολικού και διαγραφή χρέους 130.000€ - 100% διαγραφή επί του συνολικού): Οφειλέτες δανείων ύψους 130.000€ και 130.000€ αντίστοιχα θα καταβάλλουν μηδενικές δόσεις για 3 χρόνια και παράλληλα ο πρώτος 299€ για τη διάσωση της α΄κατοικίας του για 20 έτη.

44./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 202/2019 Ειρ.Σικυώνος: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στις καταβολές που του είχε ορίσει και πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών του

45./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 204//2019 Ειρ.Σικυώνος:Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στις καταβολές που του είχε ορίσει και πιστοποιεί την απαλλαγή του για οφειλές ύψους 140.000€

46./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 214/2019 Ειρ.Σικυώνος  (Διαγραφή χρέους  105.000€ - 83% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 126.000€, θα καταβάλλει μηδενικές δόσεις για 3 έτη και 90,4€ για 20 έτη προκειμένου να διασώσει την α' κατοικία του.

47./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1228/2019 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 54.000€ - 67% επί του συνολικού):  Οφειλέτης δανείων ύψους 165.000€ θα καταβάλλει μηδενικές δόσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024 και στη συνέχεια δόσεις ποσού 300€ για 180 μήνες για τη διάσωση της α΄και κύριας κατοικίας του

48./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1242/2019 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 157.000€ - 75% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 213.000€ σε 6 πιστωτικά ιδρύματα θα καταβάλλει δόσεις ποσού 100€ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 και στη συνέχεια δόσεις ποσού  252€ για 17 έτη προκειμένου να διασώσει την α΄κατοικία του.

49./ Απόφαση υπ΄αριθμ.111/2019 Ειρ.Ξυλοκάστρου: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η αιτούσα κατέβαλε τις μηνιαίες δόσεις που της είχε ορίσει και την απαλλάσσει από το υπόλοιπο της οφειλής της (180.000€)

50./ Απόφαση υπ΄αριθμ.37/2019 Μον.Πρωτ. Κορίνθου:Το Εφετείο δέχθηκε τον ισχυρισμό μας και απέρριψε ως  απαράδεκτη την έφεση του ΕΦΚΑ,πιστωτή, σε υπόθεση διαγραφής χρέους 100.000€

51./ Απόφαση υπ'αριθμ.115/2019 Μον.Πρ.Κορ.: Ακύρωση διαταγής πληρωμής τράπεζας κατά οφειλέτη  δανείου ύψους 250.000€ 

52./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 154/2019 Μ.Πρ.Κορ.: Το Εφετείο απέρριψε έφεση τράπεζας κατά οφειλετών με το σκεπτικό  ότι  δόλος του οφειλέτη υπάρχει στην περίπτωση που καρπούται οφέλη από την  υπερχρέωσή του με την απόκτηση κινητών  ή ακινήτων, πλην όμως γνώριζε, κατά την ανάληψη των χρεών ότι είναι αμφίβολη  η εξυπηρέτησή τους ή από δική του υπαιτιότητα βρέθηκε μεταγενέστερα σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής. Θα πρέπει  δε ο δόλος να συνδέεται με την πρόκληση της μόνιμης και γενικής αδυναμίας να εξοφλήσει τα χρέη του. ΟΜΩΣ, το βάρος της απόδειξης του (υποκειμενικού στοιχείου) του δόλου έχει η τράπεζα, η οποία δεν ανέφερε  ούτε το ύψος των τραπεζικών προϊόντων που έλαβαν οι οφειλέτες, ούτε τον χρόνο που συνεβλήθησαν, ούτε ανέφερε με ποιον τρόπο επεδίωξαν τάχα την αδυναμία των πληρωμών τους  ή προέβλεψαν ως ενδεχόμενο ότι ο εν λόγω δανεισμός θα τους οδηγούσε σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών και παραυταύτα αποδέχθηκαν το αποτέλεσμα αυτό (πρβλ. ΑΠ 515/2018)