10 ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ  ΧΡΕΗ 1.450.000€

(προσεχώς περιλήψεις)

1. Απόφαση  υπ΄αριθμ.   719/2016 Ειρ.Κορίνθου  (Διαγραφή  χρέους 80.000€- 60% επί του συνολικού):  Οφειλέτης στεγαστικών δανείων ύψους 140.000€   θα  καταβάλλει  για  36 μήνες  το ποσόν  των  400€  και εν  συνεχεία  και κατόπιν  3ετούς περιόδου χάριτος  το ποσόν  των 200,64€  για  240 μήνες προκειμένου  να  διασώσει την α΄ και κύρια  κατοικία  του.

2. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 645/2016 Ειρ. Κορίνθου

3. Απόφαση  υπ' αριθμ.  586/2016 Ειρ. Κορίνθου

4.  Απόφαση  υπ΄ αριθμ. 583/2016 Ειρ. Κορίνθου

5. Απόφαση  υπ΄αριθμ. 562/20216 Ειρ.Κορίνθου

6. Απόφαση  υπ΄ αριθμ.  540/2016 Ειρ.Κορίνθου

7.  Απόφαση υπ΄αριθμ. 539/2016 Ειρ.Κορίνθου

8.  Απόφαση  υπ΄αριθμ.  516/2016 Ειρ. Κορίνθου

9. Απόφαση υπ΄αριθμ. 513/2016 Ειρ.Κορίνθου

10. Απόφαση υπ΄αριθμ. 512/2016 Ειρ. Κορίνθου