Καθορισμός  δόσεων  250€  και προστασία  α΄κατοικίας για χρέη 200.000€  (αποφ.745/2013 Ειρ.Κορινθ)

Δημόσιος  υπάλληλος  με  χρέη  ύψους  200.000€.  Προσωρινή προστασία  α΄κατοικίας  και   απαγόρευση    παρακράτησης  του ποσού  των 142,06€ από την πιστώτρια  τράπεζα από τον μισθό  του αιτούντος,  Ορισμός  καταβολών 100€  προς  όλες  τις  τράπεζες  και  150€   για  τη διάσωση  της  α΄κατοικίας  του  μέχρι  την έκδοση οριστικής  απόφασης.