4 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ 29-11-16 KAI 7-12-16 ΕΙΡ.ΚΟΡΙΝΘ.ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Ε.-Ι.Κ.Α.-Δ.Ο.Υ.

Εκδόθηκαν  άλλες  τέσσερις  προσωρινές  διαταγές  από το Ειρηνοδικείο  Κορίνθου με  τις  οποίες  ο Δικαστής  δέχθηκε  να προστεθούν  με  συμπληρωματική  αίτηση  στις οφειλές  προς  τις  τράπεζες  από δάνεια  τα  χρέη  τριών  ελευθέρων επαγγελματιών (ιδιοκτητών κομμωτηρίου, φανοποιείου  και ηλεκτρονικών παιγνίων)  προς  τον Ο.Α.Ε.Ε. και  την Εφορία και ενός  ιδιωτικού  υπαλλήλου  προς  το Ι.Κ.Α. και  έτσι  ρύθμισε  τα  χρέη τους  ορίζοντας  ενιαία  μηνιαία  δόση προς  όλους  τους  πιστωτές  συμμέτρως (τράπεζες,  Εφορία, Ασφαλιστικά  Ταμεία). Ειδικώς  η μία  εξ΄αυτών όρισε  την καταβολή  50€  για συνολικά χρέη άνω  των 300.000€.