ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2022-21 ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 14.000.000€ -ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ετών  2022-2021 (πρόσφατες ενδεικτικές περιπτώσεις που χειρίστηκε το γραφείο μας κατόπιν διαπραγμάτευσης με διάφορους πιστωτές όπως doValue, Cepal, Intrum, Β2Κapital, Vivabank, ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., Eurobank, ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε. κ.ά.):

1./ Σε στεγαστικό δάνειο ύψους 150.000€ έγινε ρύθμιση μόνο των 80.000€, το δε υπόλοιπο ποσόν των 70.000€ θα διαγραφεί εφόσον ο οφειλέτης θα είναι συνεπής στη ρύθμιση

2./ Σε στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο ύψους 300.000€ έγινε ρύθμιση μόνο των 150.000€, το δε υπόλοιπο ποσόν των 150.000€ θα διαγραφεί εφόσον ο οφειλέτης θα είναι συνεπής στη ρύθμιση

3./ Για οφειλές ύψους 50.000€ από καταναλωτικό δάνειο έγινε καταβολή ποσού 2.500€ και το υπόλοιπο ποσόν διεγράφη

4./ Για 3 οφειλές ύψους 60.000€  έγινε καταβολή εφάπαξ ποσού 6.000€ και το υπόλοιπο ποσόν διεγράφη

5./ Σε οφειλή ύψους 20.000€  έγινε καταβολή  δύο δόσεων 2.000€ και 500€ και το υπόλοιπο ποσόν διεγράφη

6./ Σε οφειλή από καταναλωτική πίστη 47.000€ με υποθήκευση α΄κατοικίας έγινε ρύθμιση ποσού 18.000€ σε δόσεις 55 μηνών, το δε υπόλοιπο ποσόν θα διαγραφεί εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση

7./ Σε οφειλές από καταναλωτική πίστη 38.000€ με υποθήκευση α΄κατοικίας  έγινε ρύθμιση του ποσού των 29.000€ σε δόσεις 147 μηνών, το δε υπόλοιπο ποσόν θα διαγραφεί εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση

8./ Σε οφειλή από καταναλωτική πίστη 15.000€ με υποθήκευση α΄κατοικίας έγινε ρύθμιση του ποσού των 5.000€ σε δόσεις 76 μηνών, το δε υπόλοιπο ποσόν θα διαγραφεί εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση

9./ Για δάνεια  ύψους 11.500€ και 6.000€ για αγορά δύο αυτοκίνητων με παρακράτηση κυριότητας εκ μέρους του πιστωτή  έγινε ολική εξόφλησή τους με καταβολή ποσών 2.500€ και 1.500€ και η κυριότητα επανήλθε στους οφειλέτες

10./ Σε οφειλή από πιστωτική κάρτα ύψους 5.200€ ο οφειλέτης κατέβαλε 775€ εφάπαξ  και επήλθε ολική εξόφληση

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έτους 2022:

1./ Απόφαση υπ΄αριθμ.12/2022 Ειρ.Κορ.:  Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 167.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

2./ Απόφαση υπ΄αριθμ.13/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 101.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που της επέβαλε και την απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών της

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ.47/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους  61.000€  ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

4./ Απόφαση υπ΄αριθμ.48/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 63.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

5./ Απόφαση υπ΄αριθμ.49/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διπαιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 46.000€  ήταν συνεπής στη ρύθμιση που της επέβαλε και την απαλλάσσει από το υπόλοιπο της οφειλής της

6./ Απόφαση υπ΄αριθμ.2/2022 Ειρ.Νεμ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 156.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που της επέβαλε και την απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών της

7./ Απόφαση υπ΄αριθμ.3/2022 Ειρ.Νεμ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 220.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που της επέβαλε και την απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών της

8./ Απόφαση υπ΄αριθμ.4/2022 Ειρ.Νεμ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους  86.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

9./ Απόφαση υπ΄αριθμ.5/2022 Ειρ.Νεμ: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 86.000€ ήαν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

10./ Απόφαση υπ΄αριθμ.6/2022 Ειρ.Νεμ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 96.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

11./ Απόφαση υπ΄αριθμ.7/2022 Ειρ.Νεμ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 126.000€  ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπό9λοιπο των οφειών του

12./ Απόφαση υπ΄αριθμ.9/2022 Ειρ.Νεμ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους  95.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και την απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών της 

13./ Απόφαση υπ΄αριθμ.11/2022 Ειρ.Νεμ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους  100.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

14./  Απόφαση υπ΄αριθμ.117/2022 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων) (διαγραφή χρέους 305.000€ - 85% επί του συνολικού  και διαγραφή χρέους  290.000€ - 90% επί του συνολικού χρέους): Το Δικαστήριο ορίζει σε οφειλέτη δανείων ύψους  356.000€  μηνιαίες δόσεις  220€ για 5 έτη  και εν συνεχεία 267€ για 120 μήνες προκειμένου να διασπώσει την α΄και κύρια κατοικία του και σε οφειλέτη δανείων ύψους 320.000€ μηδενικές μηνιαίες δόσεις για 5 έτη  και εν συνεχεία 113€ για 120 μήνες προκειμένου να διασπώσει την α΄και κύρια κατοικία της 

15./ Απόφαση υπ΄αριθμ.50/2022 Δ.Πρ.Κορ.: Το Δικαστήριο ακύρωσε την κατάσχεση του Δημοσίου σε βάρος της α΄κατοικίας οφειλέτη 65.000€, καθώς είχε προηγηθεί η υπαγωγή του στον ν.Κατσέλη και η έκδοση προσωρινής διαταγής που απαγόρευε κάθε καταδιωκτικό μέτρο των πιστωτών του κατά της περιουσίας του

16./ Απόφαση υπ΄αριθμ.119/2022 Ειρ.Κορ. (διαγραφή 230.000€- 84% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 313.000€  θα καταβάλλει μηδενικές δόσεις για 5 έτη, οπότε διαγράφονται ολικά όλα τα μη εξασφαλισμένα δάνειά του  και ταυτόχρονα το ποσόν των 468€ για 15 έτη προς την ενυπόθηκη πιστώτρια, προκειμένου να διασώσει την α΄κατοικία του.

17. Απόφαση υπ΄αριθμ.179/2022 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων) (διαγραφή χρέους 158.000€ - 90% επί του συνολικού και διαγραφή χρέους 136.000€ - 85% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 182.000€ θα καταβάλλει μηδενικές δόσεις για 3 έτη και δόσεις ποσού 198,85€ για 10 έτη προκειμένου να διασώσει την α΄κατοικία του. Όμοιες δόσεις θα καταβάλλει ο σύζυγος οφειλέτης δανείων ύψους 160.000€

18./ Απόφαση υπ΄αριθμ.182/2022  Ειρ.Κορ. (διαγραφή 120.000€ - 100% επί του συνολικού): Το Δικαστήριο έκρινε ότι οφειλέτης δανείων ύψους 50.000€ και χρέους προς ιδιώτη ποσού 70.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε (μηδενικές δόσεις) και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

19./ Απόφαση υπ΄αριθμ.202/2022 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων) (διαγραφή χρέους 183.500€ - 90% επί του συνολικού και διαγραφή χρέους 154.000€ - 88% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 206.500€ θα καταβάλλει μηδενικές δόσεις για 3 έτη, οπότε διαγράφονται ολικά όλα τα δάνειά του προς τις πιστώτριες τράπεζες και δόσεις ποσού 95,50€ για 20 έτη  προς την ενυπόθηκη τράπεζα προκειμένου να διασωθεί το 1/2 εξ αδιαιρέτου της α΄κατοικίας του και οφειλέτης δανείων ύψους 177.000€ θα καταβάλλει όμοιες δόσεις για τη διάσωση του υπολοίπου 1/2 εξ αδιαιρέτου της α΄κατοικίας της οικογένειας

20-21./ Αποφάσεις  υπ΄αριθμ.210/2022  και 2022/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους 211.000€ ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του και αντιστοίχως 150.000€

22./ Απόφαση υπ΄αριθμ.45/2022 ΜΠρΚορ.: Το Εφετείο απέρριψε την έφεση της τράπεζας σε υπόθεση κατά την οποία σε α΄βαθμό είχε γίνει δεκτή η αίτηση οφειλέτριας δανείων ύψους 150.000€ και είχε διασώσει την α΄κατοικία της, αλλά και τα υπόλοιπα ακίνητα ιδιοκτησίας της. Σημειωτέον ότι το Δικαστήριο έκρινε μη νόμιμη και απαράδεκτη την παράσταση της εταιρίας ειδικού σκοπού Β2Κapital, η οποία παραστάθηκε για λογαριασμό της "ALPHABANK"

23./ Απόφαση υπ΄αριθμ.290/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης οφειλέτη δανείων ύψους 120.000€  όρισε μηνιαίες δόσεις ποσού 86,62€ 

24./ Απόφαση υπ΄αριθμ.292/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης οφειλέτη δανείων ύψους 98.000€  διατήρησε τις μηδενικές μηνιαίες δόσεις 

25-26./ Αποφάσεις υπ΄αριθμ.44/2022 και 45/2022 Ειρ.Σικ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει  ότι  οφειλέτης δανείων ύψους 165.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση που το επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών  του και 126.000€ αντιστοίχως

27./ Απόφαση υπ΄αριθμ.449/2022 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων)  (διαγραφή χρέους 200.000€ - 100% επί του συνολικού και διαγραφή χρέους 125.000€ - 65% επί του συνολικού : Το Δικαστήριο σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης συζύγων οφειλετών δανείων ύψους 200.000€  έκαστος όρισε μηδενικές δόσεις για χρονικό διάστημα πέντε ετών και την καταβολή ποσού 200€ για 30 χρόνια προς την ενυπόθηκη  προκειμένου να διασωθεί η α΄κατοικία τους

28./ Απόφαση υπ΄ αριθμ. 469/2022 Ειρ.Κορ. (διαγραφή χρέους 21.200€ - 60% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 35.000€ θα καταβάλλει 83,33€ για τη διάσωση της α΄κατοικίας του 

29./ Απόφαση υπ΄αριθμ.476/2022 Ειρ.Κορ. (διαγραφή χρέους 140.000€ - 80% επί του συνολικού):  Οφειλέτης δανείων ύψους 177.300€ θα καταβάλλει μηδενικές δόσεις για τέσσερα έτη και στη συνέχεια 128,06€ για 30 έτη προκειμένου να διασώσει  την α΄κατοικία της 

30./ Απόφαση υπ΄αριθμ.Ν26/2022 Διοικ.Πρ.Κορ.: Το Δικαστήριο αναστέλλει την κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού του οφειλέτη για χρέος 200.000€ στο Δημόσιο, καθώς από τα οικονομικά στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη διαβίωσή του

31./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 551/2022Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο πιστοποεί ότι οφειλέτης δανείων ύψους 

32./ Απόφαση υπ΄ αριθμ.552/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο πιστοποιεί ότι οφειλέτης δανείων ύψους 

33./ Απόφαση υπ΄αριθμ.553/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο πιστοποιεί ότι οφειλέτης δανείων ύψους  20.000€  ήταν συνεπής στη ρύθμιση των  δόσεων που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

34./ Απόφαση υπ΄αριθμ.567/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο πιστοποιεί ότι ο οφειλέτης δανείων ύψους  30.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση των δόσεων που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του

35./ Απόφαση υπ΄αριθμ.568/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο πιστοποιεί ότι οφειλέτης δανείων ύψους 100.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση των δόσεων που  του επέβαλε  και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο  των οφειλών του

36./Απόφαση υπ΄αριθμ.569/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο πιστοποιεί  ότι οφειλέτης δανείων ύψους  160.000€ ήταν συνεπής   στη ρύθμιση των δόσεων που  του επέβαλε  και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο  των οφειλών του

37./ Απόφαση υπ΄αριθμ.612/2022 Ειρ.Κορ. (ρύθμιση χρεών 96.000€): Το Δικαστήριο ρύθμισε τα χρέη οφειλέτιδος συνταξιούχου, συμπεριλαβανομένων και αυτών του θανόντος συζύγου της, με την καταβολή ποσού 110€ για 36 μήνες και την καταβολή ποσού 380€ για 20 χρόνια προκειμένου να διασώσει την α΄και κύρια κατοικία που κληρονόμησε     

38/ Απόφαση υπ΄αριθμ.371/2022 Ειρ.Αμαρ. (διαγραφή χρέους 110.000€ - 92% επί του συνολικού): Το Δικαστήριο  δέχεται την αίτηση του οφειλέτη δανείων ύψους 122.000€ και ρυθμίζει το χρέος του σε άτοκες δόσεις ποσού 300€ για 36 μήνες  

39-42./ Αποφάσεις  υπ΄αριθμ.701/2022, 702/2022, 703 και 704/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο πιστοποιεί ότι οφειλέτης δανείων ύψους 56.000€  ήταν συνεπής στη ρύθμιση που του επέβαλε και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του και ομοίως οφειλέτη δανείων ύψους 61.000€, 30.000€ και 25.000€

43-45./ Αποφάσεις υπ΄αριθμ.52,53 και 55/2022 Ειρ.Νεμ.: Το Δικαστήριο πιστοποιεί ότι οφειλέτες δανείων ύψους 350.000€, 170.000€ και  100.000€  ήταν συνεπείς στη ρύθμιση που τους επέβαλε και τους απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών τους 

46-52./ Αποφάσεις υπ΄αριθμ.787, 788, 831, 832, 970, 971 και 1102/2022 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο πιστοποιεί ότι οφειλέτες δανείων ύψους 212.000€, 46.000€, 245.000€, 342.000€, 200.000 και 80.000€ αντιστοίχως ήταν συνεπείς στη ρύθμιση που τους επέβαλε και τους απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών τους               

53./ Απόφαση υπ΄αριθμ.293/2022 ΜΠρΚορ: Το Εφετείο δέχτηκε τους ισχυρισμούς μας απέρριψε την έφεση  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως απαράδεκτη και επομένως ισχύει η πρωτόδικη απόφαση που έκανε ρύθμιση και διαγραφή χρεών ύψους 155.000€ και 156.000€                                                

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έτους 2021:

1./ Απόφαση υπ΄αριθμ.1/2021 Ειρ.Ξυλοκ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οφειλέτης δανείων ύψους  45.000€ ήταν συνεπής στη ρύθμιση των δόσεων που του είχε ορίσει και τον απαλλάσσει για το υπόλοιπο της οφειλής του

2./ Απόφαση υπ΄αριθμ.120/2021 Αρ.Παγ.: Το Ανώτατο Δικαστήριο δέχεται την αίτηση αναίρεσης οφειλέτη και παραπέμπει την υπόθεση στο Μον.Πρ.Αθηνών, το οποίο είχε απορρίψει δικάζοντας σε β΄βαθμό την αίτησή του, ενώ σε α΄βαθμό είχε γίνει ρύθμιση και διαγραφή δανείων συνολικού ύψους 350.000€

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ.136/2021 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση 3 αιτήσεων- διαγραφή χρέους 100% επί του συνολικού):