53 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 5.800.000€ (ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΥΣ  ΚΑΙ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΑ)

1./ Απόφαση υπ΄αριθμ.17/2020 Ειρ.Χαλανδρ: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχε ορίσει για τη ρύθμιση των χρεών του και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του (200.000€)

2./ Απόφαση υπ΄αριθμ.42/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχε ορίσει για τη ρύθμιση των χρεών του και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του (200.000€)

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ.2/2020 Μ.Πρ.Κορ.: Το Εφετείο απορρίπτει την έφεση της τράπεζας  για εμπορική ιδιότητα ιδιοκτήτη και οδηγού ταξί και επικυρώνει την απόφαση του Ειρηνοδικείου με την οποία έγινε ρύθμιση και διαγραφή χρεών ύψους 95.000€

4./ Απόφαση υπ΄αριθμ.99/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο ορίζει μηδενικές μηνιαίες δόσεις σε άνεργο οφειλέτη δανείων 150.000€ και κατόπιν 5ετούς περιόδου χάριτος το ποσόν  των 128,74€ για 180 μήνες προκειμένου να διασώσει το 50% της εν δυνάμει α΄κατοικίας του

5./ Απόφαση υπ΄αριθμ.32/2020 Μ.Πρ.Κορ.: Το Εφετείο απορρίπτει την έφεση και τους πρόσθετους λόγους έφεσης της πιστώτριας τράπεζας και επικυρώνει την α΄βαθμια απόφαση με την οποία έγινε διαγραφή χρέους σε οφειλέτη δανείων ύψους 250.000€  και διάσωση της α' κατοικίας του

6./Απόφαση υπ'αριθμ.38/2020 Μ.Πρ.Κορ.: Το Εφετείο δέχεται την έφεση των οφειλετών για συνυπολογισμό  των  μηνιαίων δόσεων που είχαν ήδη καταβάλει μέχρι την εκδίκαση της αίτησης και επομένως, μειώνει περισσότερο τις μηνιαίες δόσεις τους, σε υπόθεση που είχε γίνει ρύθμιση και διαγραφή χρεών ύψους 150.000€ και διάσωση της α΄κατοικίας τους.

7./ Απόφαση υπ΄αριθμ.15/2020 Ειρ.Νεμέας: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχε ορίσει για τη ρύθμιση των οφειλών του και τη διάσωση της α΄κατοικίας του και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του (110.000€)

8./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 17/2020 Ειρ.Νεμέας: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχε ορίσει για τη ρύθμιση των οφειλών του και τη διάσωση της α΄κατοικίας του και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του (80.000€)

9./ Απόφαση υπ΄αριθμ.121/2020 Ειρ.Κορ.(διαγραφή 17.000€ - Ολική διαγραφή): Το Δικαστήριο σε επανέλεγχο εισοδηματικής κατάστασης οφειλέτη δανείων ύψους  17.000€, άνεργο, όρισε εκ νέου μηδενικές δόσεις.

10./Απόφαση υπ' αριθμ. 142/2020 Ειρ.Κορ.:  Το Δικαστήριο διασώζει την α΄και κύρια κατοικία οφειλέτη δανείων ύψους 60.000€ και ορίζει μηδενικές δόσεις για 5 έτη και εν συνεχεία την καταβολή ποσού 132€ για 20 χρόνια.

11./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 215/2020 Ειρ.Κορ. (διαγραφή 70.000€ - 70% επί του συνολικού): Το Δικαστήριο σε άνεργο οφειλέτη  δανείων ύψους 105.000€ ορίζει μηδενικές δόσεις για 4 έτη και για τη διάσωση της κατοικίας του 137€ για 20 έτη. 

12./ Απόφαση υπ' αριθμ. 216/2020 Ειρ.Κορ. (διαγραφή 23.000€- 33% επί του συνολικού): Το Δικαστήριο ορίζει μηδενικές δόσεις για 3 έτη  σε συνταξιούχο Ι.Κ.Α. οφειλέτη δανείων ύψους 70.000€ και την καταβολή ποσού 195€ για τη διάσωση της α΄κατοικίας του. Διασώζει και όλα τα αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του.

13./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 218/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο σε επανέλεγχο εισοδηματικής κατάστασης ορίζει δόσεις ποσού 310€  για οφειλές ύψους 250.000€

14./ Απόφαση υπ' αριθμ. 233/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που  του είχε ορίσει για τη ρύθμιση των οφειλών του και τη διάσωση της α΄κατοικίας του και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του (35.000€)

15./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 234/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχε ορίσει για τη ρύθμιση των οφειλών του και τη διάσωση της α΄ κατοικίας του και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του (160.000€)

16./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 238/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο σε επανάλεχο της εισοδηματικής κατάστασης οφειλέτη δανείων ύψους 120.000€  όρισε μηδενικές δόσεις.

17./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 283/2020 Διοικ.Πρ.Αθηνών: Το Δικαστήριο αναστέλλει την εκτέλεση ατομικής ειδοποίησης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κατά οφειλέτη χρεών  ύψους 20.000€, δικαιούχου ΚΕΑ και  μακροχρόνια ανέργου, λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης που θα υποστεί σε περίπτωση εκτέλεσης

18./ Απόφαση υπ΄αριθμ.256/2020 Ειρ.Κορ. (διαγραφή 90.000€ - 70% επί του συνολικού και 50.000€ - 50%  επί του συνολικού) (συνεκδίκαση συζύγων):  To Δικαστήριο ορίζει μηδενικές δόσεις για 3 έτη σε συζύγους με οφειλές 140.000€ και 100.000€ αντίστοιχα, και στη συνέχεια δόσεις ποσού 218€ στον καθέναν για τη διάσωση της α΄κατοικίας τους 

19./ Απόφαση υπ΄αριθμ.257/2020 Ειρ.Κορ.(διαγραφή 80.000€ - 80% επί του συνολικού): Το Δικαστήριο ορίζει μηδενικές δόσεις για 4 έτη σε μακροχρόνια άνεργο, οφειλέτη δανείων ύψους 100.000€  και την καταβολή ποσού 81,33€ για 20 έτη για τη διάσωση της α΄κατοικίας του.

20./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 285/2020 Ειρ.Κορ. (άτοκη ρύθμιση ποσού 65.000€):  Οφειλέτης δανείων ύψους 65.000€  θα καταβάλει 250 για 5 έτη και εν συνεχεία, κατόπιν 5ετους περιόδου χάριτος, το ποσόν των 200€  για 20 έτη για τη διάσωση της α΄κατοικίας του. Το Δικαστήριο διασώζει και τη δεύτερη κατοικία του.

21./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 296/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο σε επανέλεγχο εισοδηματικής κατάστασης ορίζει εκ νέου μηδενικές δόσεις και επέρχεται  ολική (100%) διαγραφή δανείων ύψους 120.000€

22./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 326/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο σε επανέλεγχο εισοδηματικής κατάστασης ορίζει εκ νέου μηδενικές δόσεις και επέρχεται ολική (100%) διαγραφή δανείων ύψους 70.000€

23./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 382/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο  σε αίτηση μεταρρύθμισης λόγω μείωσης των εισοδημάτων οφειλέτη δανείων ύψους 200.000€ μείωνει τις μηνιαίες δόσεις που του είχαν οριστεί από το ποσόν των 600€ στο ποσόν των 380€.

24./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 85/2020 Μ.Πρ.Κορ.:  Το Εφετείο απορρίπτει την έφεση της τράπεζας σε υπόθεση δανεισμού ύψους 280.000€

25./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 98/2020 Μ.Πρ.Κορ.: Το Εφετείο απορρίπτει την έφεση της τράπεζας 

26./ Απόφαση υπ΄αριθμ.394/2020 Ειρ.Κορ. (διαγραφή 50.000€ - 65% επί του συνολικού): Το Δικαστήριο ορίζει σε οφειλέτη δανείων 78.000€ μηδενικές δόσεις για 3 χρόνια και δόσεις 118,60€ για 20 χρόνια για τη διάσωση της α΄κατοικίας του

27./ Απόφαση υπ΄αριθμ.92/2020 Ειρ.Σικ. (συνεκδίκαση συζύγων): Το Δικαστήριο ορίζει μηδενικές δόσεις για 3 έτη και στη συνέχεια καταβολή ποσού 130€  για 20 έτη για τη διάσωση της α΄κατοικίας τους  

28./ Απόφαση υπ΄αριθμ.446/2020 Ειρ.Κορ. (διαγραφή 32.000€ - 60% επί του συνολικού και 70.000€ - 95%  επί του συνολικού) (συνεκδίκαση συζύγων): Οφειλέτης δανείων ύψους 52.000€ θα καταβάλλει 339€ για 5 έτη και στην συνέχεια θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών του και οφειλέτης δανείων ύψους 74.000€ θα καταβάλει 80€ για 5 έτη και στη συνέχεια θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο των οφειλών του

29./ Απόφαση υπ΄αριθμ.594/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο σε επανελέγχο όρισε το ποσόν των 150€ για δάνεια ύψους 175.000€

30./ Απόφαση υπ΄αριθμ.654/2020 Ειρ.Κορ.(άτοκη ρύθμιση 55.000€ και διαγραφή 3.200€): Το Δικαστήριο ορίζει μηδενικές δόσεις σε αγρότη για 3 έτη και στη συνέχεια την καταβολή δόσεων ποσού 229,17€ για 20 έτη 

31./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 128/2020 Μ.Πρ.Κορ.: Το Δικαστήριο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της της έφεσης της τράπεζας σε υπόθεση δανεισμού 310.000€

32./ Απόφαση υπ΄αριθμ.129/2020 Μ.Πρ.Κορ.: Το Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση της πιστώτριας τράπεζας σε υπόθεση δανεισμού  310.000€

33./  Απόφαση υπ΄αριθμ. 694/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διατηρεί τις μηνιαίες δόσεις εκ ποσού 40€ που είχε οριστεί  για κάθε έναν από τους συζύγους για οφειλές 35.000€ και εν συνεχεία ποσού 200€ για τη διάσωση της α΄κατοικίας τους

34./ Απόφαση υπ΄αριθμ.748/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που  του είχε ορίσει για τη ρύθμιση των οφειλών του και τη διάσωση της α΄κατοικίας του και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του (32.000€)

35./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 749/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που  του είχε ορίσει για τη ρύθμιση των οφειλών του και τη διάσωση της α΄κατοικίας του και τον απαλλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών του (33.000€)

36./ Απόφαση υπ΄αριθμ.163/2020 Μ.Πρ.Κορ.: Το Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και επικυρώνει την α΄δικη απόφαση σε υπόθεση δανεισμού 80.000€

37./ Απόφαση υπ΄αριθμ 168/2020 Ειρ.Σικ.(διαγραφή 18.500€ - 90% επί του συνολικού και 11.500€ - 100%  επί του συνολικού) (συνεκδίκαση συζύγων): Το δικαστήριο ορίζει δόσεις ποσού 40€ για 5 έτη και  0€ για 5 έτη στους δύο συζύγους και τους απαλάσσει από το υπόλοιπο των οφειλών τους

38./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 810/2020 Ειρ.Κορ.(ρύθμιση χρέους 46.200€): Το Δικαστήριο ρυθμίζει οφειλή ποσού 46.200€ με μηδενικές δόσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του έτους 2020 και στη συνέχεια την καταβολή ποσού 154,18€ για 300 δόσεις προκειμένου ο οφειλέτης να διασώσει την α΄και κύρια κατοικία του

39./ Απόφαση υπ΄αριθμ.289/2020 Ειρ.Ναυπλ.(ρύθμιση χρέους 60.000€ και διαγραφή 7.000€): Το Δικαστήριο δέχεται την αίτηση οφειλέτη δανείων ύψους 67.000€ και ορίζει για τη διάσωση της α΄ κατοικίας του το ποσόν των 252€ για χρονικό διάστημα 20 ετών

40./ Απόφαση υπ΄αριθμ.903/2020 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων) (διαγραφη χρέους 55.000€ -78% επί του συνολικού και διαγραφή χρέους 265.000€ -85% επί του συνολικού): Σύζυγοι οφειλέτες δανείων ύψους 70.000€ και 315.000€ θα καταβάλλουν το ποσόν των 429€ και 227€ για 3 έτη αντιστοίχως και στη συνέχεια, κατόπιν 5ετούς περιόδου χάριτος, το ποσόν των 367,63€ για 10 έτη, προκειμένου να διασώσουν την α΄κατοικία τους. Διασώζονται και όλα τα υπόλοιπα ακίνητα και κινητά.

41./ Απόφαση υπ΄αριθμ.995/2020 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων): Το Δικαστήριο σε εκδίκαση αίτησης μεταρρύθμισης μείωσε τις μηνιαίες δόσεις για τη διάσωση της α΄κατοικίας συζύγων με συνολικά εισοδήματα 1.320€ και οφειλές 125.000€ ο καθένας από το ποσόν των 330€ στο ποσόν των 260€ μηνιαίως.

42./ Απόφαση υπ΄αριθμ.1000/2020 Ειρ.Κορ. (διαγραφή  40.000€ - 65% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 65.000€ και άνεργος με σύζυγο εργαζόμενο θα καταβάλει μηδενικές δόσεις  για 3 έτη και  δόσεις ποσού 145€  για 15 έτη ώστε να διασώσει την α΄κατοικία του

43./ Απόφαση υπ΄αριθμ.1035/2020 Ειρ.Κορ. (συνεκδίκαση συζύγων): Σύζυγοι, οφειλέτης και εγγυητής δανείων ύψους 200.000€,  διασώζουν την α΄κατοικία τους και ορίζονται από το παρόν Δικαστήριο  μόνο οι δόσεις του αρθρ.8, ποσού 40€ και 80€ αντιστοίχως. Διασώζονται και όλα τα υπόλοιπα ακίνητά τους, αστικά και αγροτεμάχια. Διαγραφή  σχεδόν 200.000€ (100% της συνολικής οφειλής) για τον σύζυγο που δεν έχει στο όνομά του την α΄κατοικία της οικογένειας.

44./ Απόφαση υπ΄αριθμ.218/2020 M.Πρ.Κορ.: Το Δικαστήριο αν και δεν αποφαίνεται οριστικά,  αναλύει τον όρο "ανειλικρινής δήλωση"  (μη υπαγωγή στον νόμο δικαιολογεί μόνο εάν επιφέρει ουσιώδη βλάβη στους πιστωτές)  και προβαίνει σε προσδιορισμό της έννοιας "προστατευόμενων μελών" και ''ηθικής υποχρέωσης διατροφής'' (δικαιολογεί ότι μια μητέρα άνεργων ενήλικων τέκνων οφειλέτιδα δανείων ύψους 100.000€ έχει ηθική υποχρέωση να τα συνδράμει οικονομικά και τούτο μπορεί να συμβάλει στην περιέλευσή της σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών) 

45./ Απόφαση υπ΄αριθμ.1066/2020 Ειρ.Κορ.: Το Δικαστήριο ορίζει επανάληψη της συζήτησης και δεν αποφαίνεται οριστικά, κρίνει όμως ότι η συμπληρωματική αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη διαδικασία και χρεών προς το Ι.Κ.Α. (νυν e-ΕΦΚΑ) τυγχάνει συνταγματική και νόμιμη