58 ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 6.000.000€ (ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΑEΕ)

​1./  Απόφαση υπ΄αριθμ. 16/2018 Ειρ.Νεμέας  (Διαγραφή χρέους 124.000€- 99%  επί του  συνολικού):  Ιδιοκτήτης  πρατηρίου  υγρών  καυσίμων (μικρέμπορος)  είχε  οφειλές 126.000€  σε  πιστωτικό ίδρυμα (επιχειρηματικό  δάνειο)   και στον ΟΑΕΕ (εισφορές). Δεκτές  κύρια  και συμπληρωματική αίτηση  για υπαγωγή οφειλών στον ΟΑΕΕ, με βάση τον ν.4336/2015.Το  Δικαστήριο  διασώζει  ένα  οικόπεδο ιδιοκτησίας  του, μετά  κτίσματος, όπου εδράζεται  η  δραστηριότητά  του, καθώς αποτελεί  το μοναδικό μέσον  διαβίωσής  αυτού  και της  οικογενείας  του  και τον διατάσσει  να καταβάλει το ποσόν  των 80€  για  36 μηνές, μετά  την καταβολή  των οποίων απαλάσσεται  για  το υπόλοιπο. Σημειωτέον  ότι ο ίδιος  ήταν συνεπής  στις  δόσεις  που είχε ορίσει το Δικαστήριο  με  την προσωρινή  διαταγή  και έχει  ήδη καταβάλει 21  μηνιαίες  δόσεις, επομένως  υπολείπονται  μόνον 15  ακόμη δόσεις μέχρι  την οριστική απαλλαγή  του  από τις  οφειλές  του.

2./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 48/2018  Ειρ.Κορίνθου:

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 98/2018 Ειρ.Κορίνθου  (Διαγραφή χρέους 90.000€- 100%  επί του  συνολικού):  Ιδιοκτήτης  κομμωτηρίου (μικρέμπορος)  είχε  οφειλές 90.000€  σε  πιστωτικό ίδρυμα, στην Εφορία  και τον ΟΑΕΕ (εισφορές). Δεκτές  κύρια  και συμπληρωματική αίτηση  για υπαγωγή οφειλών στο Δημόσιο  και τον ΟΑΕΕ, με βάση τον ν.4336/2015.Το  Δικαστήριο  διασώζει  ένα  οικόπεδο ιδιοκτησίας  του  και τον διατάσσει  να καταβάλει μηδενικές  δόσεις, διαγράφοντασ  το σύνολο των οφειλών  του.

4./  Απόφαση  υπ΄αριθμ.  12/2018 Ειρ.Σικυώνος:

5./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 13/2018 Ειρ.Σικυώνος (συνεκδίκαση  συζύγων):

6./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 111/2018  Ειρ. Κορίνθου:

7./ Απόφαση υπ΄αριθμ.   130/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση συζύγων):

8./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  172/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση συζύγων):

9./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.   20/2018 Ειρ.Ξυλοκάστρου:  

10./ Απόφαση  υπ΄αρθμ.  201/2018  Ειρ.Κορίνθου:

11./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.  217/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση συζύγων):

12./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  235/2018 Ειρ.Κορίνθου:

13./ Απόφαση   υπ΄αριθμ.  236/2018 Ειρ.Κορίνθου:

14./ Απόφαση  υπ΄  αριθμ. 382 /2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση συζύγων):

15./ Απόφαση  υπ΄  αριθμ.  496/2018 Ειρ.Κορίνθου:

16./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  497/2018 Ειρ.Κορίνθου:

17./ Απόφαση υπ΄ αριθμ. 498/2018 Ειρ.Κορίνθου:

18./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 511/2018 Ειρ.Κορίνθου:

19./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.  526/2018  Ειρ.Κορίνθου:

20./ Απόφαση  υπ΄ αριθμ.  438/2018 Ειρ.Χαλανδρίου:

21./ Aπόφαση  υπ΄αριθμ. 562/2018 Ειρ.Κορίνθου:

22./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 589/2018 Ειρ.Κορίνθου: Διαγραφή χρέους 20.000€- 96%  επί του  συνολικού

23./  Απόφαση υπ΄αριθμ. 596/2018  Ειρ.Κορίνθου  (συνεκδίκαση συζύγων):  

24./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  697/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση  συζύγων): 

25./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 713/2018 Ειρ.Κορίνθου:

26./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 736/2018 Ειρ.Κορίνθου: Με  την απόφαση  αυτή  βεβαιώνεται  ότι ο οφειλέτης  ήταν συνεπής  στην καταβολή των δόσεων  που  του είχαν επιβληθεί από το Δικαστήριο προκειμένου  να  σώσει  την α΄και κύρια κατοικία  του  και   τον απαλλάσσει  οριστικά  από το υπόλοιπο  των οφειλών του (200.000€).

27./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 743/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση  συζύγων):

28./  Απόφαση  υπ΄αριθμ. 39/2018  Ειρ.Νεμέας:

29./  Απόφαση  υπ΄αριθμ. 43/2018 Ειρ.Νεμέας:

30./ Απόφαση υπ΄αριθμ.57/2018 Ειρ.Νεμέας:

31./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 59/2018 Ειρ.Νεμέας:

32./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 60/2018 Ειρ.Νεμέας:

33./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 61/2018 Ειρ.Νεμέας:

34./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 73/2018 Ειρ.Νεμέας:

35./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 74/2018 Ειρ.Νεμέας:

36./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 95/2018 Ειρ.Νεμέας:

37./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 96/2018  Ειρ.Νεμέας:

38./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 97/2018 Ειρ.Νεμέας:

39./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 169/2018 Ειρ.Σικυώνος:

40./ Απόφαση  υπ΄ αριθμ. 666/2018  Ειρ.Κορίνθου: Με  την απόφαση  αυτή  βεβαιώνεται  ότι ο οφειλέτης  ήταν συνεπής  στην καταβολή των δόσεων  που  του είχαν επιβληθεί από το Δικαστήριο προκειμένου  να  σώσει  την α΄και κύρια κατοικία  του  και   τον απαλλάσσει  οριστικά  από το υπόλοιπο  των οφειλών του (140.000€).

41./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 667/2018 Ειρ.Κορίνθου: Με  την απόφαση  αυτή  βεβαιώνεται  ότι ο οφειλέτης  ήταν συνεπής  στην καταβολή των δόσεων  που  του είχαν επιβληθεί από το Δικαστήριο προκειμένου  να  σώσει  την α΄και κύρια κατοικία  του  και   τον απαλλάσσει  οριστικά  από το υπόλοιπο  των οφειλών του (160.000€).

42./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 808/2018 Ειρ. Κορίνθου:   Διαγραφή  χρέους   € - 93%  επί του  συνολικού 

43./ Απόφαση  υπ' αριθμ. 823/2018 Ειρ. Κορίνθου: 

44./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 828/2018 Ειρ.Κορίνθου:  Διαγραφή χρέους      €- 91%  επί του  συνολικού

45./ Απόφαση υπ΄αριθμ.    840/2018  Ειρ. Κορίνθου: Διαγραφή χρέους     €-   77%  επί του  συνολικού

46./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.    857/2018 Ειρ.Κορίνθου:  Διαγραφή  χρέους     € -  100%  επί του συνολικού

47./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 864/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση συζύγων):     Διαγραφή  χρέους      €  και      €  -  86%  και 83%  επί του  συνολικού 

48./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1002/2018 Ειρ.Κορίνθου: