83 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 8.000.000€ (ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦ.ΤΑΜΕΙΑ)

1./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 16/2018 Ειρ.Νεμέας  (Διαγραφή χρέους 124.000€- 99%  επί του  συνολικού):  Ιδιοκτήτης  πρατηρίου  υγρών  καυσίμων (μικρέμπορος)  είχε  οφειλές 126.000€  σε  πιστωτικό ίδρυμα (επιχειρηματικό  δάνειο)   και στον ΟΑΕΕ (εισφορές). Δεκτές  κύρια  και συμπληρωματική αίτηση  για υπαγωγή οφειλών στον ΟΑΕΕ, με βάση τον ν.4336/2015.Το  Δικαστήριο  διασώζει   οικόπεδο ιδιοκτησίας  του  και τον διατάσσει  να καταβάλει το ποσόν  των 80€  για  36 μηνές,απαλάσσεται  δε για  το υπόλοιπο. 

2./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 48/2018  Ειρ.Κορίνθου:

3./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 98/2018 Ειρ.Κορίνθου  (Διαγραφή χρέους 90.000€- 100%  επί του  συνολικού):  Ιδιοκτήτης  κομμωτηρίου (μικρέμπορος)  είχε  οφειλές 90.000€  σε  πιστωτικό ίδρυμα, στην Εφορία  και τον ΟΑΕΕ (εισφορές). Δεκτές  κύρια  και συμπληρωματική αίτηση  για υπαγωγή οφειλών στο Δημόσιο  και τον ΟΑΕΕ, με βάση τον ν.4336/2015.Το  Δικαστήριο  διασώζει  οικόπεδο ιδιοκτησίας  του  και ορίζει μηδενικές δόσεις.

4./  Απόφαση  υπ΄αριθμ. 12/2018 Ειρ.Σικυώνος:

5./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 13/2018 Ειρ.Σικυώνος (συνεκδίκαση  αιτήσεων συζύγων):

6./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 111/2018  Ειρ. Κορίνθου:

7./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 130/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων):

8./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  172/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων) (Διαγραφή χρέους 15.000€ -  75% επί του συνολικού) (Διαγραφή χρέους  - % επί του συνολικού):

9./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.  20/2018 Ειρ.Ξυλοκάστρου:  

10./ Απόφαση  υπ΄αρθμ.  201/2018  Ειρ.Κορίνθου :

11./ Απόφαση  υπ΄αριθμ.  217/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση αιτήσεων  συζύγων):

12./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 235/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους  60.000€ - 75% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 80.000€ θα καταβάλει 30€ μέχρι το 2023 και στη συνέχεια 82€ για 20 χρόνια για να σώσει την α΄κατοικία του και απαλλάσσεται από το υπόλοιπο.

13./ Απόφαση   υπ΄αριθμ. 236/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 60.000€ - 75% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 80.000€ θα κιαταβάλει 70€ μέχρι το 2023 και στη συνέχεια 82€ για 20 χρόνια για να σώσει την α΄κατοικία του και απαλλάσσεται από το υπόλοιπο.

14./ Απόφαση  υπ΄  αριθμ. 382 /2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων) (Διαγραφή χρέους  65.000€  - 100% επί του συνολικού και διαγραφή χρέους 61.000€ - 100% επί του συνολικού): Σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης των οφειλετών, το Δικαστήριο όρισε μηδενικεές δόσεις μέχρι το 2020 και τη διαγραφή του υπολοίπου.

15./ Απόφαση  υπ΄  αριθμ. 496/2018 Ειρ.Κορίνθου:

16./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 497/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 290.000€ - 75% επί του συνολικού): Οφειλέτης δάνείων ύψους 390.000€ θα καταβάλει 500€ μέχρι το 2023 και στη συνέχεια 288€ μέχρι το 2043 για τη διάσωση της α΄και κύριας κατοικίας του.

17./ Απόφαση υπ΄ αριθμ. 498/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους  280.000€ -  74% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 380.000€ θα καταβάλει 500€ μέχρι το 2023 και στη συνέχεια 288€ μέχρι το 2043 για τη διάσωση της α΄και κύριας κατοικίας του.

18./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 511/2018 Ειρ.Κορίνθου:

19./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 526/2018  Ειρ.Κορίνθου:

20./ Απόφαση  υπ΄ αριθμ. 438/2018 Ειρ.Χαλανδρίου:

21./ Aπόφαση  υπ΄αριθμ. 562/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων) (Διαγραφή χρέους  280.000€ - 88% επί του συνολικού) (Διαγραφή χρέους 260.000€ - 85% επί του συνολικού): Ο πρώτος οφειλέτης δανείων ύψους 320.000€ θα καταβάλει 250€ μέχρι το 2023 και μετά 100€ μέχρι το 2043 και διασώζει την α΄κατοικία και το αυτοκίνητο. Ο δεύτερος οφειλέτης δανείων ύψους 310.000€ θα καταβάλει 200€ μέχρι το 2023 και στη συνέχεια 145€ μέχρι το 2043 και θα διασώσει την α΄ κατοικία  και το αυτοκίνητο.

22./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 589/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 20.000€- 96%  επί του  συνολικού): Οφειλέτης δανείων 20.000€ θα καταβάλει μηδενικές δόσεις μέχρι τον Αύγουστο του 2019 και θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο.

23./  Απόφαση υπ΄αριθμ. 596/2018  Ειρ.Κορίνθου  (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων) :  

24./ Απόφαση υπ΄αριθμ.  697/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση  αιτήσεων συζύγων): 

25./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 713/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 30.000€ - 45% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 65.000€ θα καταβάλει 500€ μέχρι το 2023 και απαλλάσσεται από το υπόλοιπο.

26./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 736/2018 Ειρ.Κορίνθου: Με  την απόφαση  αυτή  βεβαιώνεται  ότι ο οφειλέτης  ήταν συνεπής  στην καταβολή των δόσεων  που  του είχαν επιβληθεί από το Δικαστήριο προκειμένου  να  σώσει  την α΄και κύρια κατοικία  του  και   τον απαλλάσσει  οριστικά  από το υπόλοιπο  των οφειλών του (200.000€).

27./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 743/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων):

28./  Απόφαση  υπ΄αριθμ. 39/2018  Ειρ.Νεμέας: Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί προκειμένου να σώσει την α΄  κατοικία του και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διάσωση α' κατοικίας και διαγραφή  32.000€)

29./  Απόφαση  υπ΄αριθμ. 43/2018 Ειρ.Νεμέας: Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί προκειμένου να σώσει την α΄  κατοικία του και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διάσωση α' κατοικίας και διαγραφή  110.000€)

30./ Απόφαση υπ΄αριθμ.57/2018 Ειρ.Νεμέας: Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί προκειμένου να σώσει την α΄  κατοικία του και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διάσωση α' κατοικίας και διαγραφή  5.000€)

31./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 59/2018 Ειρ.Νεμέας: Σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη το Δικαστήριο όρισε 70€ μηνιαίες δόσεις (διάσωση α΄κιατοικίας και διαγραφή χρέους 75.000€)

32./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 60/2018 Ειρ.Νεμέας: Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί προκειμένου να σώσει την α΄  κατοικία του και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διάσωση α' κατοικίας και διαγραφή  90.000€)

33./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 61/2018 Ειρ.Νεμέας: Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί προκειμένου να σώσει την α΄  κατοικία του και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διάσωση α' κατοικίας και διαγραφή  13.000€)

34./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 73/2018 Ειρ.Νεμέας: Σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη το Δικαστήριο όρισε μηδενικές μηνιαίες δόσεις (διάσωση α΄κατοικίας και διαγραφή χρέους 60.000€)

35./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 74/2018 Ειρ.Νεμέας: Σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης του οφειλέτη το Δικαστήριο όρισε 60€ μηνιαίες δόσεις (διάσωση α΄κατοικίας και διαγραφή χρέους 24.000€)

36./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 81/2018 Ειρ. Νεμέας: Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί προκειμένου να σώσει την α΄  κατοικία του και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διάσωση α' κατοικίας και διαγραφή  200.000€)

37./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 95/2018 Ειρ.Νεμέας:Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί προκειμένου να σώσει την α΄  κατοικία του και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διάσωση α' κατοικίας και άτοκη ρύθμιση 67.000€)

38./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 96/2018  Ειρ.Νεμέας:Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί  και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διαγραφή  30.000€)

39./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 97/2018 Ειρ.Νεμέας: Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί προκειμένου να σώσει την α΄  κατοικία του και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διάσωση α' κατοικίας και διαγραφή  200.000€)

40./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 104/2018 Ειρ.Νεμέας: Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (ολική διαγραφή  36.000€)

41./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 169/2018 Ειρ.Σικυώνος:

42./ Απόφαση  υπ΄ αριθμ. 666/2018  Ειρ.Κορίνθου: Με  την απόφαση  αυτή  βεβαιώνεται  ότι ο οφειλέτης  ήταν συνεπής  στην καταβολή των δόσεων  που  του είχαν επιβληθεί από το Δικαστήριο προκειμένου  να  σώσει  την α΄και κύρια κατοικία  του  και   τον απαλλάσσει  οριστικά  από το υπόλοιπο  των οφειλών του (140.000€).

43./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 667/2018 Ειρ.Κορίνθου: Με  την απόφαση  αυτή  βεβαιώνεται  ότι ο οφειλέτης  ήταν συνεπής  στην καταβολή των δόσεων  που  του είχαν επιβληθεί από το Δικαστήριο προκειμένου  να  σώσει  την α΄και κύρια κατοικία  του  και   τον απαλλάσσει  οριστικά  από το υπόλοιπο  των οφειλών του (160.000€).

44./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 808/2018 Ειρ. Κορίνθου  (Διαγραφή  χρέους   22.000€ - 93%  επί του  συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 24.000€ θα καταβάλει 50€ μέχρι το 2021 και απαλλάσσεται από το υπόλοιπο.

45./ Απόφαση  υπ' αριθμ. 823/2018 Ειρ. Κορίνθου: Σε επανέλεγχο της εισοδηματικής κατάστασης οφειλέτριας δανείων ύψους  200.000€ ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές μέχρι το 2019 και στη συνέχεια δόσεις για τη διάσωση της α΄ κατοικίας της.

46./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 828/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους  41.000€- 91%  επί του  συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 44.000€ θα καταβάλει 65€ μέχρι το 2023 και διασώζει όλη την ακίνητη περιουσία του.

47./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 840/2018  Ειρ. Κορίνθου (Διαγραφή χρέους  160.000€-   77%  επί του  συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 163.000€ θα καταβάλει 147€ μέχρι το 2039 και διασώζει την α΄κατοικία του.

48./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 857/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή  χρέους  20.000€ -  100%  επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείου ύψους 20.000€ θα καταβάλει μηδενικές μηνιαίες δόσεις μέχρι το 2021 και θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο.

49./ Απόφαση  υπ΄αριθμ. 864/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων)   (Διαγραφή  χρέους  165.000€  και   160.000€  -  86%  και 83%  επί του  συνολικού): Οφειλέτης δανείων  ύψους 190.000€ θα καταβάλει 110€ για 20 έτη και διασώζει την α΄κατοικία του, ο δε σύζυγός του οφειλέτης δανέίων ύψους 190.000€ θα καταβάλει 102€ για 20 έτη και διασώζει την α΄ κατοικία του, το αγροτεμάχιο και το αυτοκίνητό του.

50./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1002/2018 Ειρ.Κορίνθου ('Ατοκη ρύθμιση): Οφειλέτης δανείων ύψους 20.000€ θα καταβάλει 40€ μέχρι το 2019 και στη συνέχεια 76€ μέχρι το 2039 και διασώζει την α' κατοικία του

51./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1007/2018  Ειρ. Κορίνθου: 

52./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1088/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση 3 αιτήσεων συγγενών συνοφειλετών) (Διαγραφή χρέους   60.000€ - Ολική Διαγραφη 100%,  Διαγραφή χρέους 55.000€- Ολική Διαγραφή 100%, Διαγραφή χρέους 55.000€- Ολική Διαγραφή 100% επί του συνολικού): 3 οφειλέτες, συνοφειλέτες σε οικογενειακό στεγαστικό δάνειο, επιβαρυμένοι με πρόσθετα προσωπικά τους δάνεια, θα καταβάλλουν μηδενικές μηνιαίες δόσεις για τρία έτη και θα απαλλαγούν από όλο το χρέος τους

53./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 284/2018 Μον.Πρωτ.Κορίνθου: Το Εφετείο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που είχε στραφεί κατά απόφασης που δικαιώνει τον οφειλέτη-εντολέα μας και διαγράφει τις οφειλές του, ως εκ τούτου η τελευταία συνεχίζει να ισχύει.

54./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 290/2018 Μον.Πρωτ.Κορίνθου: Το Εφετείο κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της έφεσης Τράπεζας που είχε στραφεί κατά απόφασης που δικαιώνει τον οφειλέτη-εντολέα μας και διαγράφει τις οφειλές του, ως εκ τούτου η τελευταία συνεχίζει να ισχύει.

55./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1195/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 250.000€ - 83% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους  300.000€  θα καταβάλει μηδενικές δόσεις μέχρι το 2020 και στη συνέχεια άπό το 2022 θα καταβάλει  197,98€ μέχρι το 2041 και διασώζει την α΄κατοικία του.

56./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1134/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 300.000€ - 96% επί του συνολικού): Οφειλέτης δανείων ύψους 310.000€ θα καταβάλει μηνιαίες δόσεις ποσού 150€ μέχρι το 2022 και απαλλάσσεται από το υπόλοιπο

57./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 204/2018 Ειρ.Σικυώνος (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων):

58./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 234/2018 Ειρ.Σικυώνος (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων):

59./  Απόφαση υπ΄αριθμ.1277/2018 Ειρ.Κορίνθου (συνεκδίκαση αιτήσεων συζύγων):

60./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1290/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους  196.000€ - 91% επί του συνολικού):  Οφειλέτης δανείων ύψους 215.000€ θα καταβάλει μηνιαίες δόσεις ποσού 80€ μέχρι το 2038 και διασώζει την α΄κατοικία του, το αγροτεμάχιο και το όχημά του.

61./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 1297/2018 Ειρ.Κορίνθου (Διαγραφή χρέους 213.000€ - 92% επί του συνολικού):

62./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 134/2018 Ειρ. Νεμέας: Το Δικαστήριο βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης ήταν συνεπής στην καταβολή των δόσεων που του είχαν επιβληθεί και τον απαλλάσσει οριστικά από το υπόλοιπο των οφειλών του (διαγραφή  104.000€- 98% επί του συνολικού)

63./ Απόφαση υπ΄αριθμ. 271/2018 Ειρ.Σικυώνος (Διαγραφή χρέους  190.000€ - 78% επί του συνολικού):

64./ Απόφαση υπ